چهارشنبه 27 دی 1396

قسمت سوم آموزش مقدماتی معالمه در بورس

قسمت دوم آموزش مقدماتی معالمه در بورس

قسمت اول آموزش مقدماتی معالمه در بورس

چرا افراد موفق مى شوند؟

بزرگترین دلیل موفق شدن کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها

انجام کارها به طور همزمان(موازی کاری)مانع اساسی پیشرفت!

Back to Top