چهارشنبه 7 اسفند 1398

ام‌الفساد در سیاست

تهران- ایرنا- تصور جامعه‌ای بدون آفت فساد، دشوار و گاه ناشدنی است. به عبارتی بروز انواع مختلف فساد از اخلاقی تا اقتصادی حتی در آرمانشهر نیز محتمل و ناشی از ویژگی‌های ذاتی اجزای تشکیل دهنده جامعه است. با این حال، فساد در سطوح مختلف جامعه در بسیاری موارد از خلل و فرج ساختار اداری و سیاسی آغاز می شود.

صنعت و معدن | ایرنا | 6 ماه پیش |8/19/2019 10:48:24 AM 1499 بازدید

ام‌الفساد در سیاست

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، فساد سیاسی را بسیاری مادر فسادهای دیگر در جامعه به شمار می آورند. تعاریف مختلفی هم از فساد سیاسی صورت گرفته است اما بسیاری از این تعاریف را می توان در استفاده از اختیارات و مقدورات مناصب سیاسی جهت پیگیری اهداف یا کسب منافع نامشروع و همچنین دست زدن به اقدامات غیرقانونی، غیراخلاقی و هنجارشکنانه خلاصه کرد.

به عبارتی دیگر زمانی که صاحبان قدرت و نفوذ در ساختار سیاسی و اداری یک کشور از ابزارهای در اختیارشان برای اهداف و اغراضی منافی و معارضِ منافع، خواست، رضایت و هنجارهای مورد پذیرش عمومی سود می جویند در مظان فساد سیاسی قرار می گیرند.

در اغلب قریب به اتفاق حکومت های استبدادی و تمامیت خواه که قدرت و اختیار تام از راس سلسله مراتب نظام سیاسی می آغازد، به دلیل تباین و ناهمسازی منافع راس و قاعده هرم سیاسی- اجتماعی، فساد و قدرت در هم می آمیزد و مرزهای مفهومی این دو از میان برداشته می شود.

به این ترتیب، در حکومت های خودکامه به رغم اینکه الگوی «فیلسوف شاهی» افلاطونی به عنوان مدل حکمرانی تبلیغ و معرفی می شود اما نتیجه نه آرمانشهر که اغلب مدائن ویران، تاریک و فسادزده است.

در حکومت های مردمسالار اما هنجارها و قوانین به طرز دیگری تعریف شده و بسته به واقعیات مردمسالاری، این هنجارها و قوانین موانعی را پیش روی تمامیت خواهی حاکمان به وجود می آورد و ضامن آزادی های مشروع، عدالت اجتماعی، تامین امنیت رفاهی و وجودی و رشد و ترقی فرهنگی، اقتصادی و ... به شمار می آید.

همچنین قواعد مردمسالاری بر اساس اصول و ارزش های مورد توافق و عرفی، ابزارهای نظام سیاسی را برای مقابله با ریشه ها و مصادیق فساد از ارتشا و اختلاس و پولشویی تا باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر و ... به کار می گیرد.

در گونه های غیرلیبرال به ویژه در نظام های ایدئولوژیک شرقی، مسائلی چون مبارزه با فحشا و آسیب هایی که حاکمیت برای اخلاق فردی و اجتماعی افراد تعریف کرده و برای آن به وضع قانون و هنجار پرداخته هم در زمره ماموریت های فسادستیزی ساختار سیاست و حکومت قرار می گیرد.   

نقطه مشترک همه این نظام ها تعبیه قوا یا دستگاه هایی است که وظایف نظارتی و قضاوتی برعهده دارند و با عناوینی چون قوه قضاییه، دیوان عالی قضایی، دادستانی کل و ... فعالیت می کنند. کشف تخلفات، برخورد با قانونشکنان و هنجارستیزان و محاکمه آنان، اجرای احکام قضایی، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و ... در زمره اصلی ترین کارکردهای قوای قضایی به شمار می آید.  

در راستای مواجهه با آفات و آسیب های پیش روی دستگاه قضایی، بسیاری از نظام های لیبرال بر اساس اصل تفکیک قوا و اعمال سیستم موسوم به «کنترل و تعادل» سازوکارهایی برای نظارت متقابل قوا و دستگاه ها در قوانین خود گنجانده اند. در سایر نظام ها نیز سازوکارهایی مشابه به چشم می خورد.

با این حال، فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع و کارآمدی نظام ها است که در نهایت بر ماموریتی چون مقابله دستگاه سیاسی- اداری با مقوله فساد تاثیر می گذارد.

طی روزهای گذشته بارها مسائلی در ارتباط با فساد سیاسی در کشور ما مطرح شده است؛ از موضوع دستگیری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تا اتهاماتی که در زمینه ساخت مدرسه علمیه مجلل و ... متوجه رئیس پیشین دستگاه قضا شده است. آیت الله «صادق آملی لاریجانی» هم در مقابل نامه ای را در رسانه ها منتشر ساخت که پاسخی به ادعای دیگر عضو شورای نگهبان و دربردارنده نکاتی تامل برانگیز در همین زمینه است.

بحث بر سر دلایل بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی همزمان شد با شایعاتی که در مورد ثروت و املاک چندهزار میلیاردی اطرافیان دبیر شورای عالی امنیت ملی پراکنده گشت.

یک منبع مطلع نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی البته گفته  است خبرسازی های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.

با این حال، اخبار مربوط به فساد فلان شهردار یا مدیرکل یا معاون و ... هر از چندگاه و البته در فاصله زمانی بسیار کمتر یعنی فرکانس های کوتاه تر نسبت به سال های قبل به گوش می رسد.

رسانه ها دو روز پیش به نقل از دادستان شیراز از بازداشت شهردار پیشین، معاون و برخی کارکنان شهرداری یکی از شهرهای تازه استان فارس با عناوین اتهامی ارتشا و تبانی در معاملات خبر دادند؛ شهری که اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی تصاویری از روابط غیراخلاقی دیگر شهردار آن به صورت گسترده منتشر شد.

رخدادهایی از این دست نشان می دهد که دستگاه اداری و سیاسی ما چه بخواهیم ببینیم یا انکار کنیم با فساد دست به گریبان است. در این میان فساد سیاسی به شکل ام الفساد و منشا بروز سایر اَشکال فساد خودنمایی می کند.

این در حالی است که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ارزش های اخلاقی و اسلامی، از انگیزه های شکل گیری این نظام گرفته تا قانون اساسی و شعارها و اظهارات مسوولان آن بسیار برجسته تر از نظام های عرفی به چشم می آید و حتی در مرتبه ای بالاتر از هنجارهای نظام های سکولار قرار می گیرد.

در این شرایط بسیاری چنین اظهار نگرانی می کنند که گسترش فساد در میان مسوولان علاوه بر پوساندن نظام سیاسی، سایر عرصه های حیات اجتماعی را نیز از خود متاثر سازد. بسیاری می گویند بروز فساد سیاسی علاوه بر سرخورده ساختن هواداران یک نظام، موضع اپوزیسیون آن را تقویت کرده و کارآمدی و مشروعیت یک دستگاه سیاسی را به شکل جدی زیر سوال می برد.

اهمیت مبارزه با فساد بارها از سوی مسوولان ارشد کشور گوشزد شده و تحت عنوان اشاراتی چون کنترل «امضاهای طلایی» مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله رئیس جمهوری آبان ماه پارسال و در جلسه رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی کابینه، دشواری های نظارت بر برخی مناصب حساس و در معرضِ فساد را تشریح کرد و گفت دستور داده است پس از یک سال حتی شخصیت هایی به پاکدستی «ابوذر» و «سلمان» هم در پست های حساس وزارتخانه ها عوض شوند. به گفته «حسن روحانی» متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده ای دیگر آلوده می کنند و آنقدر دور او می گردند و طواف معکوس می کنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می دهند. همچنین می توان به برنامه های رئیس جدید قوه قضاییه اشاره کرد که مبارزه با فساد به ویژه در بدنه این قوه به عنوان اولویتی گریزناپذیر مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر آنچه گفته شد، گسترش فساد با توجه به ماهیت نظام سیاسی ما تبعات خود را به اشکال دیگری نیز بروز می دهد که نتیجه غیرمستقیم آن نیز زوال و فروپاشی خواهد بود؛ تبعاتی چون تزویر و نفاق که سبب خواهد شد کارگزاران یک نظام سیاسی در مواقع مقتضی و ضروری از ادای مسوولیت های خود برای دوام و قوام آن شانه خالی کنند.

در همین زمینه بود که «نجفقلی حبیبی» عضو شورای بازنگری قانون اساسی دو روز پیش در گفت وگویی رسانه ای بیان داشت اگر یک نظام به «ریاکاری» مبتلا شود این صفت رذیله ریشه آن نظام را خشک می‌کند.

برچسب ها:

بازگشت به لیست اخبار اقتصادی

نظرات کاربران

اگر عضو سایت هستید وارد شوید و در غیر اینصورت نام و ایمیل خود را وارد کنید


تحلیل های اقتصادی سرمایه دار

سایر با سرمایه خود چه کار کنیم
با تجربه‌ی خود و دیگران نگذارید دنیای بی‌رحم و سرد، سود سرمایه‌گذاری شما را کم کند.
سایر آینده تورم و قیمت دلار
موضوع تورم بدون شک در حال حاضر مهم ترین دغدغه آحاد مختلف در جامعه به شمار می رود و حدس و گمان ها در خصوص پیش بینی میزان تورم در نیمه دوم سال 97 و سال 98 به موضوع داغ گفت و گوهای کارشناسان و حتی مردم عادی تبدیل شده است.
پیش بینی قیمت دلار در چندماه آینده
قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟عوامل موثر در کاهش یا افزایش قیمت ها چیست؟
سایر آیا بازار ثانویه زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم می آورد؟
سیاست اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن توانست در طی هفته های ­ی گذشته ثبات نسبی برای بازار ارز فراهم آورد اما تداوم آن نیازمند اهتمام و پافشاری مجریان بر مواضع خود در اجرای هرچه دقیق آن می ­باشد.
سایر امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی
اینفوگرافیک امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
پیش بینی قیمت طلا و ارز
پیش بینی بزرگان بازار از قیمت های طلا و سکه و ارز در ایران
روش سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
یک نوع سرمایه گذاری است که در آن ارزش جنس یا سهم، ملاک خرید می باشد. روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش، از مهمترین روشها محسوب می شود.
بازار دلار علت اصلی گرانی سال 97 در ایران
علت گرانی روزهای اخیر چیست؟ دلیل تکرار گرانی ها در بازار چیست؟ قیمتها چرا هر چند سال جهش پیدا می کنند؟
سایر کالاهای سرمایه ای ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی
در این مقاله به تعریف کالاهای واسطه ای ، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و اهمیت شناخت انواع کالاهای سرمایه ای در زندگی اقتصادی فردی می پردازیم. کالای سرمایه ای چیست؟ کالاهای مصرفی و واسطه ای کدامند؟
سایر سواد مالی؛ حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی
شنیدن این جمله که "سفره های مردم هر روز کوچکتر می شوند" دیگر برایمان عادت شده گرچه علاج مشکلاتی از این قبیل، برنامه ریزی و تدبیر مسئولان کشور را می طلبد اما آیا تک تک افراد جامعه در بوجود آمدن یا حل این مشکل برای خودشان نقشی بازی نمی کنند؟ سواد مالی چیست؟ در این مقاله سواد مالی آموزش داده می شود.
اقتصاد بین الملل مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی
ترامپ پس از کش و قوس های فراوان از برجام خارج شد. در این مقاله به بررسی درصد موافقین و مخالفین برجام بین مردم آمریکا پرداخته شده است.
بازار دلار دلار ، طلا و حل مشکل اقتصادی ؛چالشی بزرگ
چرا اقتصاددانان نمی توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند ؟ سوالی که جواب آن پر از چالشهای گوناگون است و شاید هم اصلا نمیتوان جوابی برای آن بدست آورد .
بازار دلار پیش بینی دلار در پایان برجام
با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه تا 90 روز آینده تحریمهای هسته ای باز میگردد . شاید پیش بینی نرخ دلار چندان هم سخت نباشد .
سایر برجام تمام
درحالی که انتظار میرفت در کنفرانس خبری دیشب ترامپ پس از اعلام مواضع خود تا شنبه صبر کند و سپس یه صورت رسمی از برجام خارج شود اما او دیشب این کار را یکسره کرد و رسما باعث خروج آمریکا از برجام شد و تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران را بازگرداند .
بازار دلار دلار پس از برجام
درآستانه کنفرانس خبری ترامپ بد نیست به آینده دلار پس از برجام بپردازیم .

پربازدیدترین اخبار اقتصادی

جدیدترین اخبار اقتصادی روز

قیمت خودرو کره‌ای در بازار تهران + جدول
محاکمه دیواندری بازهم غیرعلنی شد
اصلاح بودجه: ‌ضرورت یا انتخاب
تهدید مجدد ترکیه توسط آمریکا در خصوص پرونده تحریم‌های ایران
برنده اصلی اوپک ۱۷۷/ نقش غیر اوپکی‌ها پُررنگ‌ برنده اصلی اوپک ۱۷۷/ نقش غیر اوپکی‌ها پُررنگ‌تر شد
نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت
مدیریت تلفیقی آفات راهی برای تامین سلامت جامع مدیریت تلفیقی آفات راهی برای تامین سلامت جامعه
روز دانشجو فرصتی برای تقویت روحیه ولایت‌پذیری روز دانشجو فرصتی برای تقویت روحیه ولایت‌پذیری است
نقد، مطالبه دانشگاه نقد، مطالبه دانشگاه
نشست وین؛‌ تغییر مسیر از مکانیسم ماشه تا نه ب نشست وین؛‌ تغییر مسیر از مکانیسم ماشه تا نه به آمریکا
سه نکته درباره اوپک ۱۷۷
سه نکته درباره اوپک ۱۷۷
پرواز قیمت نفت با نمایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای عربستان
ثبت نام خوزستانی ها برای خانه دار شدن آغاز شد
پرواز قیمت نفت با نمایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای عربستان