دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

مروری بر برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

«محمد اسلامی» گزینه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

کسب و کار | ایرنا | 6 ماه پیش |10/22/2018 8:39:30 PM 1226 بازدید

مروری بر برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده اسلامی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

** ترسیم وضع موجود در سال 1397
ـ وضعیت زیرساخت جاده ای: به طول 216150 کیلومتر شامل 2401 کیلومتر آزادراه، 16820 کیلومتر بزرگراه، 25866 کیلومتر راه اصلی، 42926 کیلومتر راه فرعی و 128138 کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه
ـ وضعیت کل خطوط ریلی: به طول 14166 کیلومتر شامل 11061 کیلومتر خطوط اصلی و 3105 کیلومتر خط فرعی
ـ وضعیت ناوگان جاده ای: متوسط سن ناوگان باری 16.8 سال و متوسط عمر ناوگان مسافری 13.8سال
ـ وضعیت ناوگان ریلی: تعداد لکوموتیو به میزان 921 دستگاه و تعداد واگن باری ریلی به میزان 25190 دستگاه با متوسط سن 24.1 سال
ـ میزان حمل بار ریلی 47 میلیون تن با سهم 9.8 درصد
ـ تعداد کل ناوگان هوایی 309 فروند با 47963 صندلی ثبت شده
ـ تعداد پروازهای ترانزیتی به میزان 427 هزار پرواز
ـ ظرفیت اسمی بنادر کشور برابر با 234 میلیون تن
ـ ظرفیت کانتینری بنادر کشور برابر با 7.2 میلیون TEU
ـ ظرفیت جابجایی مسافردر بنادر کشور برابر با 24.2 میلیون نفر
ـ ارتقای سرعت ابر رایانه هواشناسی به بیش از 14 ترا فلاپس (هزار میلیارد پردازش بر ثانیه)
ـ افزایش ایستگاه هواشناسی به 4900 ایستگاه برای پیش بینی 380 شهرستان

** مسائل و چالش های راهبردی حوزه مسکن
ـ ناپایداری در بازار مسکن، نوسان‌های شدید قیمتی و بروز ادوار رونق و رکود در بخش مسکن
ـ دسترسی کم قشرهای کم‌درآمد به مسکن مناسب
ـ ناکارآمدی نظام تامین مالی در بخش مسکن
ـ کیفیت نامطلوب ساخت‌ و ساز و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان (عمر پایین ساختمان‏ها در ایران و تخریب ساختمان‏ها در بازه‏های سی‌ساله)
ـ وجود بافت‌های فرسوده در شهرها و ایمنی کم ساختمان‌ها در این مناطق
ـ تعداد زیاد طرح‌های نیمه‌تمام در دست اجرا و زمان طولانی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها
ـ نادیده گرفتن نقش مردم در تولید مسکن

** مسائل و چالش های راهبردی حوزه معماری و شهرسازی
ـ گسترش بی‌رویه شهرها و عدم توجه به ظرفیت‌های توسعه فضایی- کالبدی در درون محدوده شهرها و روی‌آوری به توسعه بیرونی (از جمله ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و بدون برنامه در حدفاصل بین شهرهای موجود و شهرهای جدید)
ـ نابرابری و فقدان توازن جغرافیایی در تولید و توزیع مسکن
ـ تاثیر نامناسب کیفیت شهر و معماری بر حالات، روحیات و رفتارها
ـ تخریب محیط‌ زیست در مناطق ایجاد شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود بدون ارزیابی محیط‌ زیستی کافی
ـ مداخله گسترده دستگاه‌های حاکمیتی در اراضی شهری و ساخت ‌وسازها و مخدوش‌ کردن برنامه‌ریزی شهری
ـ وجود و گستردگی سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و روند رو به تزاید آن
ـ کیفیت نامناسب محیط کالبدی روستاها و ضعف دسترسی به خدمات زیربنایی و رفاهی
ـ تغییر کاربری اراضی (تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی غیرکشاورزی)
ـ پراکندگی و تعدد سکونتگاه‌های روستایی و آسیب‌پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی
ـ بی دقتی در جایابی پروژه های مسکن مهر
ـ طراحی نامناسب امکانات و خدمات مورد نیاز برای زندگی در مجموعه مسکن مهر

** حمل و نقل دریایی
ـ توسعه قابلیت تخلیه و بارگیری بنادر برای افزایش بازده و کاهش زمان توقف کشتی ها
ـ متصل نبودن به شبکه های دریانوردی بین المللی و فقدان سهم از بازار کشتیرانی جهانی

** حمل و نقل هوایی
- ضرورت نوسازی ناوگان هوایی و چالش تحریم ها
- ضرورت هماهنگی های قوی تر سازمان های ذیمدخل در امر هوانوردی
ـ چالش منابع انسانی متخصص و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی برای تقویت و کارآمدسازی سازمان های حاکمیتی و اپراتورها

** حمل و نقل ریلی
- غیراقتصادی بودن حمل و نقل ریلی در تعداد زیادی از مسیرها
- متصل نبودن خطوط ریلی به مراکز تولید بار
- جایگاه و سهم حمل و نقل ریلی در حمل و نقل منطقه ای
- پروژه های متعدد نیمه تمام و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها

** حمل و نقل دریایی
- توسعه قابلیت تخلیه و بارگیری بنادر برای افزایش بازده و کاهش زمان توقف کشتی ها
- متصل نبودن به شبکه های دریانوردی بین المللی و فقدان سهم از بازار کشتیرانی جهانی

** حمل و نقل هوایی
ـ ضرورت نوسازی ناوگان هوایی و چالش تحریم ها
ـ ضرورت هماهنگی های قوی تر سازمان های ذی مدخل در امر هوانوردی
ـ چالش منابع انسانی متخصص و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور تقویت و کارآمدسازی سازمان های حاکمیتی و اپراتورها

** حمل و نقل ریلی
- غیراقتصادی بودن حمل و نقل ریلی در تعداد زیادی از مسیرها
- متصل نبودن خطوط ریلی به مراکز تولید بار
- جایگاه و سهم حمل و نقل ریلی در حمل و نقل منطقه ای
- پروژه های متعدد نیمه تمام و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها

** چالش‌ها و مسائل فرابخشی دستگاه
ـ مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی از جمله مشکل ارائه فاینانس به مشتریان و پیمانکاران خارجی، ممکن نبودن خرید برخی تجهیزات از جمله هواپیما
ـ تنگنای مالی دولت و متناسب بودن بین بودجه‌های تخصیصی و حجم فعالیت‌ها و وظایف وزارتخانه
ـ افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل ‌و نقل از دولت که رکود و بیکاری کارگران این حوزه را در پی داشته است
ـ تعدد و ناهماهنگی میان نهادها و دستگاه‌های موثر در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

** رویکردهای کلان، سیاست ها و راهبردها
ـ عدالت محوری در راستای توسعه متوازن
ـ هماهنگی و سازگاری درونی و بیرونی
ـ شفافیت و سلامت اداری
ـ اصلاح فرآیندها، یکپارچه سازی و حذف موازی کاری ها
ـ توجه به تحقیقات و توسعه فناوری های نوین
ـ اهتمام ویژه به اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه
ـ تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم برای پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری

** رویکردها و راهبردهای حوزه حمل و نقل
ـ حرکت از حمل ‌و نقل و شهرسازی خودرومحور به سمت افزایش سهم حمل و ‌نقل و شهرسازی ریل‌پایه و مبتنی بر حمل‌ و نقل عمومی
ـ کمک به شکلگیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش حمل‌ و نقل در منطقه و جهان
ـ توسعه یکپارچه شبکه حمل‌ و نقل ایران در قالب 10 راهگذر توسعه و با ایده کلان اتصال به شبکه حمل ‌و نقلی کشورهای همسایه و افزایش تجارت و گردشگری با آنان با هدف توسعه منطقه‌ای به ویژه مناطق پیرامونی و مرزی ایران
ـ افزایش سهم حمل‌ و نقل عمومی در حمل ‌و نقل کشور
ـ تامین منابع مالی پایدار از طریق اجرای قانون تشکیل صندوق حمل ‌و نقل، بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد ملی شامل سرمایه‌پذیری سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی
ـ بازخوانی موافقنامه‌های بین‌المللی و ایجاد توافق‌های جدید، مقررات حمل ‌و نقلی و تجاری و ارتقای مدیریت راهگذرهای عبوری از ایران
ـ تکمیل شبکه‌ راه های کشور و رشد متوازن آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی
ـ توسعه زیرساخت های حمل و نقل به یکپارچگی با برخورداری از عدالت دسترسی به قابلیت زندگی و قابلیت حرکت با رعایت الزامات محیط زیست پایدار نیازمند است. درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی ایجاب می کند تا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به طور هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار شده و شبکه های حمل و نقل، توسعه و تقویت ناوگان به طور یک سامانه یکپارچه طراحی و عملیاتی شود.

** رویکردها و راهبردهای حوزه مسکن و شهرسازی
ـ تحول ساختاری سیاستگذاری در راستای تشویق فعالان حوزه تولید مسکن مطابق با نیاز برنامه
ـ زمینه‌سازی و تقویت الزامات اجرای مقررات ملی ساختمان
ـ رفع موارد تعارض منافع در میان عناصر فعال بازار فعالیت‌های مهندسی ساختمان و نهادینه‌شدن اصول و ضوابط اخلاق مهندسی در این بازار
ـ کاربردی کردن رویکرد اجتماعی و مبتنی بر مشارکت مردم در بازآفرینی محلات فرسوده شهری با استفاده حداکثری از ظرفیت مدیریت شهری
ـ تمرکز بر برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت مسکن در حاشیه شهرها
ـ افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن
ـ بهبود فناوری مهندسی ساختمان به‌منظور ارتقای کیفیت، پایین آوردن قیمت تمام‌شده و سازگار کردن ساختمان‌ها با استانداردهای متداول در جهان

** اولویت ها و راهبردهای اجرایی
ـ افزایش تاب آوری زیرساخت ها از طریق آسیب شناسی، احصاء نقاط بحرانی بویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط
ـ مستعد بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله وبرنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشارکت همه بخش ها و مردم
- اصلاحات ساختاری در بخش های ستادی و اجرایی به منظور کوچک سازی، چالاک سازی و اثربخشی با اولویت حوزه زمین، ساختمان و مسکن
- توسعه الزامات ایمنی از طریق نهاد سازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری در جهت کاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات وشیوه های طراحی و ساخت
- بکارگیری و تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری برای تحرک بخشیدن به پروژه های در دست اقدام برای کاهش زمان اجرا و کنترل قیمت تمام شده
- توسعه سهم و نقش ناوگان حمل و نقل در تجارت بین الملل از طریق بهینه سازی و توسعه قابلیت عملکرد شبکه حمل ونقل داخلی و بین المللی با در مدار قرار دادن پارک های لجستیک، بنادر و فرودگاه ها
- توسعه تعاملات بین المللی به ویژه منطقه ای به منظور استفاده بهینه و فعال از فرصت تحریم برای توسعه تاب آوری و افزایش قدرت اقتصادی صنعت حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی
- ارتقای تاب آوری صنعت حمل و نقل از شرایط تحریم
- بازمهندسی حوزه مسکن همراه با سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تقویت و توسعه ظرفیت تولید مسکن شهری و روستایی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مردم با اعطای مشوق ها و تسهیلات ارزان قیمت

**ملاحظات و الزامات
ـ براساس تکالیف قانون اساسی و در راستای اهداف سند چشم انداز: سیاست های کلی نظام و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی برنامه ششم توسعه و احکام مربوطه ملاک عمل است.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.

اقتصام*3061*1961*
برچسب ها:

بازگشت به لیست اخبار اقتصادی

نظرات کاربران

اگر عضو سایت هستید وارد شوید و در غیر اینصورت نام و ایمیل خود را وارد کنید


تحلیل های اقتصادی سرمایه دار

سایر آینده تورم و قیمت دلار
موضوع تورم بدون شک در حال حاضر مهم ترین دغدغه آحاد مختلف در جامعه به شمار می رود و حدس و گمان ها در خصوص پیش بینی میزان تورم در نیمه دوم سال 97 و سال 98 به موضوع داغ گفت و گوهای کارشناسان و حتی مردم عادی تبدیل شده است.
پیش بینی قیمت دلار در چندماه آینده
قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟عوامل موثر در کاهش یا افزایش قیمت ها چیست؟
سایر آیا بازار ثانویه زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم می آورد؟
سیاست اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن توانست در طی هفته های ­ی گذشته ثبات نسبی برای بازار ارز فراهم آورد اما تداوم آن نیازمند اهتمام و پافشاری مجریان بر مواضع خود در اجرای هرچه دقیق آن می ­باشد.
سایر امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی
اینفوگرافیک امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
پیش بینی قیمت طلا و ارز
پیش بینی بزرگان بازار از قیمت های طلا و سکه و ارز در ایران
روش سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
یک نوع سرمایه گذاری است که در آن ارزش جنس یا سهم، ملاک خرید می باشد. روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش، از مهمترین روشها محسوب می شود.
بازار دلار علت اصلی گرانی سال 97 در ایران
علت گرانی روزهای اخیر چیست؟ دلیل تکرار گرانی ها در بازار چیست؟ قیمتها چرا هر چند سال جهش پیدا می کنند؟
سایر کالاهای سرمایه ای ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی
در این مقاله به تعریف کالاهای واسطه ای ، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و اهمیت شناخت انواع کالاهای سرمایه ای در زندگی اقتصادی فردی می پردازیم. کالای سرمایه ای چیست؟ کالاهای مصرفی و واسطه ای کدامند؟
سایر سواد مالی؛ حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی
شنیدن این جمله که "سفره های مردم هر روز کوچکتر می شوند" دیگر برایمان عادت شده گرچه علاج مشکلاتی از این قبیل، برنامه ریزی و تدبیر مسئولان کشور را می طلبد اما آیا تک تک افراد جامعه در بوجود آمدن یا حل این مشکل برای خودشان نقشی بازی نمی کنند؟ سواد مالی چیست؟ در این مقاله سواد مالی آموزش داده می شود.
اقتصاد بین الملل مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی
ترامپ پس از کش و قوس های فراوان از برجام خارج شد. در این مقاله به بررسی درصد موافقین و مخالفین برجام بین مردم آمریکا پرداخته شده است.
بازار دلار دلار ، طلا و حل مشکل اقتصادی ؛چالشی بزرگ
چرا اقتصاددانان نمی توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند ؟ سوالی که جواب آن پر از چالشهای گوناگون است و شاید هم اصلا نمیتوان جوابی برای آن بدست آورد .
بازار دلار پیش بینی دلار در پایان برجام
با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه تا 90 روز آینده تحریمهای هسته ای باز میگردد . شاید پیش بینی نرخ دلار چندان هم سخت نباشد .
سایر برجام تمام
درحالی که انتظار میرفت در کنفرانس خبری دیشب ترامپ پس از اعلام مواضع خود تا شنبه صبر کند و سپس یه صورت رسمی از برجام خارج شود اما او دیشب این کار را یکسره کرد و رسما باعث خروج آمریکا از برجام شد و تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران را بازگرداند .
بازار دلار دلار پس از برجام
درآستانه کنفرانس خبری ترامپ بد نیست به آینده دلار پس از برجام بپردازیم .
سایر سیاست آمریکا درباره برجام
ترامپ دیروز در توییتی اعلام کرده امشب سیست های خودرا دربارهه برجام اعلام خواهد کرد ؛ به هرحال امشب به نوعی آینده برجام معلوم میشود پس بی ربط هم نیت اگر به این پیش بینی بپردازیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود .

پربازدیدترین اخبار اقتصادی

نرخ سود بانکی، دامنه‌ای می‌شود
عضو گروه مشاوران رشد جهانی: اقتصاد آمریکا رو به رکود است
کدام بازار در فروردین روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان داد؟
جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز/ نرخ سود جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز/ نرخ سود بانکی دامنه تعیین شده خواهد داشت
رونمایی از علت اصلی تورم در اقتصاد ایران
آی‌ او اسی‌ها بیکار شدند
مرکز تجاری ایران درباکو افتتاح شد مرکز تجاری ایران درباکو افتتاح شد
حباب نیم میلیونی سکه برای چیست؟ حباب نیم میلیونی سکه برای چیست؟
اعزام نیروی انسانی به خارج از کشور؛ آری یا نه؟
چرا حال بازار خودرو خوب نمی‌شود؟
غول‌ لاکچری‌پسند
جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز از زبان همتی
قیمت طلا، سکه و ارز در روز شنبه
سازوکار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به سیل زد سازوکار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به سیل زدگان
همه باید پاسخگوی سیل گلستان باشند همه باید پاسخگوی سیل گلستان باشند

جدیدترین اخبار اقتصادی روز

راه اندازی بازارچه صنایع دستی شاهرود ضروری است
تقاضای خودرو در حال حاضر از سوی دلالان است
بررسی فناوری‌های نوین در روسازی‌های بتنی
صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات خوزستان 12 درصد افزایش یافت
توضیحات وزیر صنعت درباره واردات مواد اولیه
حذف صفر از پول ملی با اقتصاد چه می‌کند؟
رشد مناسب در انتظار شرکت‌های دانش بنیان بورسی و فرابورسی
افزایش قیمت در نماد «سفارس» تابغ عرضه و تقاضا
جزئیات کمک‌ بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان سیل‌زده+عکس
پیشنهاد وزیر اقتصاد به بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده
عربستان جبران سهم ایران در بازار نفت را مشروط کرد
ایلام، سومین استان کشور از نظر بیکاری ایثارگران است
بانک‌ها دلار را چند می‌خرند؟
ایرادات اساسی به سیاست بنزینی دولت/ناملایمات اقتصادی بر سر قشر ضعیف آوار می‌شود
وزیر صنعت:تهران - اسلام اباد خواستار رفع موانع تجارت شدند