چهارشنبه 30 آبان 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/28 -6.80 28.40 84.20 99.20
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/08/28 653 3,453,931 1,007,615M 1.83 -11.26 29.14 108.01 161.24 231.29 66.60 1.24
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/08/28 3476 9,980,047 237,705M 0.09 -7.25 37.33 84.29 89.22 896.03 38.30 0.94
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/28 766 2,346,930 113,052M 4.66 -9.05 31.20 87.95 95.11 129.54 66.10 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1284 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 58.10 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/08/28 3060 6,269,470 169,689M 25.98 -6.91 29.81 78.16 91.91 526.97 43.70 0.84
بانک دی 0 0 0 1397/08/28 2718 5,419,853 315,875M 30.97 -6.60 25.86 58.85 75.89 441.99 45.20 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/08/28 1820 1,806,724 184,380M 10.16 -1.62 13.52 39.19 47.11 77.09 50.80 0.56
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/08/28 735 2,095,335 76,991M 11.96 -9.71 17.66 51.34 113.64 109.54 70.30 0.77
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1257 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 50.60 0.79
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 738 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 65.90 1.58
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1794 24,949 328,425M 0.58 -9.63 26.27 75.36 87.54 149.29 62.00 0.64
توسعه صادرات 0 0 0 1397/08/28 2748 7,321,131 91,521M 40.77 -3.74 29.17 62.14 47.08 631.64 45.80 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/08/28 2237 7,015,469 1,112,667M 19.53 -5.02 29.57 99.71 103.58 601.55 59.80 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/08/28 1582 2,175,947 185,922M 0.67 -7.55 37.70 80.58 100.13 187.98 48.50 0.70
زرین پارسیان 0 0 0 1397/08/28 1499 2,565,367 535,146M 33.49 -6.33 23.63 91.91 86.42 229.41 61.40 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/08/28 940 1,555,257 155,726M 36.83 0.49 23.37 51.44 82.48 53.66 48.80 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/08/28 2759 3,194,757 360,762M 1.56 -5.55 18.15 52.34 56.93 219.51 44.20 0.80
سهم آشنا 0 0 0 1397/08/28 1709 2,103,223 233,458M 10.16 -2.17 37.76 99.44 119.53 140.32 42.60 0.80
سینا 0 0 0 1397/08/28 2851 10,804,344 84,177M 0.05 -12.41 11.75 45.15 64.23 980.52 44.00 0.91
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/08/28 2810 5,118,354 175,386M 1.58 -8.57 21.28 70.83 84.81 409.23 40.00 1.00
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/08/28 154 11,356 358,585M 0.39 -0.42 1.29 0.00 0.00 13.49 46.40 0.07
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/08/28 149 12,168 60,857M 0.13 -5.22 20.18 0.00 0.00 21.69 54.10 0.16
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/08/28 178 18,172 226,834M 7.03 -10.90 23.61 0.00 0.00 80.44 64.40 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1803 17,813 136,984M 6.93 -6.69 26.12 57.99 60.19 78.67 59.40 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/08/28 2387 5,925,005 166,694M 0.99 -10.17 26.12 90.51 105.59 488.14 58.10 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/08/28 387 1,073 9,893,700M 0.06 0.00 0.00 -0.09 -0.19 -0.28 76.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1325 22,895 295,539M 7.90 -8.00 28.08 78.92 85.66 117.04 73.60 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/08/28 645 202,705 20,271M 77.35 -0.34 -0.91 -1.24 -1.58 -79.83 84.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/08/28 1325 1,266,729 55,773M 15.27 -5.26 31.00 40.03 42.45 49.21 74.00 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1373 24,506 238,682M 0.30 -7.33 25.15 75.67 97.52 141.65 69.70 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/08/28 3020 11,486,071 568,756M 0.86 -0.31 31.00 56.59 79.50 1047.12 56.20 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/08/28 3060 6,859,118 235,151M 1.84 -9.32 23.47 80.66 98.88 584.93 53.20 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/08/28 2281 8,565,634 135,945M 7.01 -8.05 30.18 67.22 75.00 756.56 61.30 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/08/28 2096 3,406,057 201,836M 2.31 -7.53 30.50 76.14 85.45 310.95 63.30 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/08/28 1904 2,763,780 150,623M 4.35 -4.06 19.27 37.26 47.58 174.16 66.40 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/08/28 3199 8,830,540 134,251M 3.26 -8.55 21.15 35.16 38.54 779.18 51.30 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/08/28 3621 7,398,849 42,832M 0.31 -11.11 12.65 32.77 4.02 639.24 47.00 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/08/28 3181 16,730,169 214,799M 0.26 -9.76 46.69 70.40 74.06 1571.39 52.40 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/08/28 3848 34,402,865 884,394M 2.89 -7.41 27.66 79.34 94.33 3340.29 51.00 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/08/28 2772 8,484,290 1,164,961M 0.49 -8.51 30.41 78.15 98.63 747.58 59.00 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/08/28 2002 3,423,595 38,533M 15.57 -4.20 37.15 87.81 117.24 238.99 61.10 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/08/28 695 1,639,651 33,859M 3.56 -6.55 21.56 57.13 45.54 57.17 70.60 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/08/28 3173 5,900,592 261,461M 0.51 -5.48 27.25 90.16 112.06 486.31 51.10 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/08/28 738 2,111,234 69,842M 3.03 -12.46 6.64 60.19 92.60 103.76 73.80 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/08/28 1108 3,698,036 91,197M 2.82 -9.47 32.78 103.67 114.39 255.61 79.80 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/08/28 2962 8,150,940 168,578M 12.91 -1.37 41.18 80.58 81.07 713.21 50.00 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/08/28 2089 2,829,867 153,433M 7.26 -4.67 43.74 113.85 142.48 225.85 58.10 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/08/28 1345 1,937,748 10,795M 0.85 -11.33 33.13 92.16 87.07 112.36 69.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/28 1463 2,400,921 91,278M 7.57 -14.32 25.35 68.72 80.20 139.91 67.90 0.95
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/08/28 918 25,563 258,936M 22.02 -5.16 31.82 95.42 103.90 149.16 63.80 0.84
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1541 24,133 315,628M 25.20 -8.05 24.08 66.87 77.12 135.33 60.40 0.85
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1871 23,602 561,823M 0.74 -9.11 29.61 91.42 104.13 131.46 53.20 0.94
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/08/28 1095 30,372 170,080M 1.80 -9.49 28.52 84.05 104.06 186.51 62.30 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/08/28 1759 1,592,332 133,721M 6.28 -6.95 35.66 79.25 78.82 59.24 44.60 0.86
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/08/28 2655 7,416,551 288,259M 8.23 -14.48 22.52 87.01 116.41 641.67 42.80 1.26
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3888 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.00 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/08/28 3847 45,390,266 687,753M 4.38 -9.94 35.59 112.42 148.67 4406.91 39.10 1.11
مشترک آگاه 0 0 0 1397/08/28 3758 43,732,237 378,809M 1.32 -9.06 28.28 91.61 116.01 4267.45 42.90 1.02
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1540 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 49.60 0.17
مشترک البرز 0 0 0 1397/08/28 2033 1,504,266 18,436M 27.31 -7.52 17.05 65.05 52.53 177.54 49.60 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/28 1725 2,022,986 176,625M 0.08 -11.35 35.65 82.72 80.07 146.65 52.80 0.64
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/08/28 3413 24,126,403 1,612,512M 0.00 -10.75 24.17 58.42 50.79 2320.17 42.60 0.77
مشترک پویا 0 0 0 1397/08/28 3894 25,251,514 226,708M 13.54 -7.39 27.74 85.05 84.66 2422.98 39.70 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/08/28 2913 9,685,173 143,670M 13.70 -12.91 20.03 91.89 103.19 863.38 43.00 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/08/28 1871 2,449,960 209,322M 0.61 -8.60 35.55 93.71 118.11 144.91 40.00 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/08/28 1866 2,168,230 173,014M 0.31 -9.59 44.92 147.12 129.06 132.85 45.10 1.10
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/08/28 1743 1,774,924 165,400M 49.99 -2.36 21.72 50.70 54.58 140.34 55.70 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3342 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.00 0.10
مشترک عقیق 0 0 0 1397/08/28 2825 10,739,730 147,263M 0.25 -10.03 26.05 78.01 92.63 968.54 45.90 1.01
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3124 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.00 1.05
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/08/28 3171 11,890,190 201,360M 7.32 -6.68 33.92 105.34 105.04 1088.46 41.90 1.02
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/08/28 3894 15,962,470 111,402M 13.87 -6.08 29.79 75.64 84.10 1497.11 37.90 0.80
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/08/28 2241 6,841,926 266,329M 0.15 -8.36 29.07 104.65 116.79 584.26 47.30 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/08/28 2710 3,848,112 108,059M 19.10 -6.55 31.27 43.03 30.72 281.75 44.00 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/08/28 1547 1,759,771 122,841M 13.01 -11.68 24.32 61.09 70.39 79.98 56.90 0.65
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/08/28 933 1,164,559 100,432M 96.71 1.10 7.58 12.48 18.28 45.01 79.00 0.05
همیان سپهر 0 0 0 1397/08/28 1577 1,588,725 185,646M 4.10 -6.37 17.70 43.33 52.92 63.09 52.50 0.66
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/08/28 1966 1,125,777 16,940M 19.37 -8.65 23.79 76.16 42.02 9.59 44.70 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/08/28 2775 3,377,114 205,427M 8.89 -8.15 29.28 89.51 99.73 293.94 44.00 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/08/28 3286 16,301,824 330,405M 10.61 -9.29 29.10 102.43 119.23 1530.20 42.70 1.14