سه شنبه 3 مهر 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/02 23.70 48.50 74.00 97.00
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/07/01 596 3,419,963 854,970M 0.60 27.89 56.77 94.52 173.07 228.03 68.00 1.25
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/07/01 3419 10,417,044 183,194M 6.37 43.34 67.38 85.13 99.82 939.64 37.70 0.93
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/01 709 2,216,793 33,482M 3.52 23.92 46.72 75.35 83.31 116.82 66.00 0.93
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/07/01 1227 2,114,141 88,236M 0.08 27.69 48.84 74.04 71.64 108.79 58.00 1.07
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/07/01 3003 5,929,310 159,961M 3.34 22.79 41.24 68.41 85.56 492.95 43.20 0.84
بانک دی 0 0 0 1397/07/01 2661 5,103,122 297,415M 7.28 18.47 33.05 51.49 76.47 410.32 44.30 0.71
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/07/01 1763 1,821,124 185,886M 21.20 14.41 24.00 41.15 51.24 78.50 49.60 0.44
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/07/01 678 2,097,831 66,344M 13.15 17.78 31.28 52.73 116.20 109.79 69.50 0.76
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1200 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 53.00 0.86
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 681 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 67.30 0.81
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1737 24,240 395,458M 1.65 25.51 46.54 65.51 92.46 142.21 61.70 0.63
توسعه صادرات 0 0 0 1397/07/01 2691 6,789,431 76,259M 9.05 19.77 38.31 42.14 37.48 578.50 45.00 0.61
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/07/01 2180 6,241,420 948,727M 17.29 15.26 34.37 78.09 78.00 524.14 59.20 1.10
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/07/01 1525 2,236,746 174,390M 0.81 41.56 50.29 78.82 101.58 193.86 47.60 0.63
زرین پارسیان 0 0 0 1397/07/01 1442 2,371,951 569,076M 9.94 14.34 39.94 72.33 82.30 210.95 61.00 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/07/01 883 1,515,328 223,547M 14.67 20.19 30.92 46.70 87.93 49.71 46.70 0.39
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/07/01 2702 3,343,051 377,982M 16.96 23.62 33.35 57.10 65.62 234.35 43.50 0.70
سهم آشنا 0 0 0 1397/07/01 1652 1,849,887 216,215M 16.93 21.14 44.16 82.75 96.93 115.35 41.30 0.78
سینا 0 0 0 1397/07/01 2794 11,743,495 131,351M 10.05 21.43 35.43 57.41 87.13 1074.44 43.40 0.84
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/07/01 2753 4,886,722 166,676M 4.85 15.79 34.56 59.54 82.24 386.18 39.40 0.95
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/07/01 97 13,165 489,323M 0.09 17.38 29.95 0.00 0.00 31.57 26.80 0.43
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/07/02 92 11,555 57,793M 2.81 13.92 15.57 0.00 0.00 15.56 31.50 0.15
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/07/02 121 17,597 207,342M 1.13 22.87 43.31 0.00 0.00 74.73 64.50 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1746 17,337 133,326M 18.38 22.50 32.21 42.67 55.85 73.89 59.00 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/07/02 1014 1,096,282 57,365M 0.12 3.12 3.20 1.99 1.54 5.70 76.40 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/07/02 2330 5,893,301 172,650M 0.90 25.22 54.70 85.97 117.18 484.99 58.20 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/06/31 330 1,073 9,896,898M 0.07 0.00 -0.09 -0.09 0.00 -0.28 63.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1268 22,068 284,862M 5.05 25.03 45.88 66.69 86.86 109.20 73.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/07/02 3143 14,249,548 566,662M 5.30 18.62 36.78 60.03 83.35 1322.57 53.50 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/06/31 588 212,869 21,287M 80.11 1.31 3.83 3.56 3.53 -78.82 78.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/07/02 1268 1,495,051 47,552M 0.54 36.17 36.20 39.82 51.88 56.43 74.70 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1316 23,173 225,703M 0.60 20.14 39.63 55.37 90.66 128.51 69.90 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/07/02 2963 10,917,404 483,696M 6.33 22.91 36.26 41.15 71.40 990.33 55.90 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/07/02 3003 6,947,312 236,618M 1.46 24.60 50.35 79.56 113.39 593.73 53.20 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/07/02 2224 8,123,396 97,026M 19.77 21.42 35.39 49.60 67.36 712.34 61.20 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/07/02 2039 3,316,422 195,009M 0.30 25.65 44.74 67.49 89.55 300.03 63.40 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/07/02 1847 2,760,358 150,533M 5.51 18.74 25.39 38.32 52.06 173.82 66.40 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/07/01 3142 9,492,956 142,091M 4.26 21.91 31.61 48.36 52.54 845.13 51.20 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/07/02 3564 9,674,633 53,897M 5.56 44.48 54.12 58.17 22.38 866.61 46.90 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/07/02 3124 15,916,160 125,244M 0.43 38.37 42.42 62.01 81.88 1490.07 52.30 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/07/02 3791 33,315,624 576,260M 8.76 23.13 48.62 72.20 101.00 3231.56 50.80 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/07/02 2715 8,130,513 1,079,813M 8.76 24.74 46.71 68.41 101.95 712.24 58.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/07/02 1945 3,219,717 33,128M 1.97 29.37 45.77 75.58 115.35 218.80 60.90 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/07/02 638 1,583,712 32,704M 9.04 16.69 36.40 49.57 38.16 51.81 71.00 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/07/02 3116 5,352,083 251,205M 1.16 16.06 39.71 68.65 100.03 431.81 50.70 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/07/02 681 2,248,022 79,371M 43.55 12.80 44.66 86.87 104.79 116.96 75.00 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/07/01 1051 3,288,393 58,866M 0.58 18.09 40.14 79.90 103.14 216.22 80.80 1.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/07/02 2905 7,193,437 106,046M 13.13 25.00 37.28 60.94 61.78 617.68 49.30 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/07/02 2032 2,627,533 98,036M 16.43 32.16 64.08 93.62 135.65 205.76 58.00 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/06/02 1288 1,455,133 8,107M 0.25 32.51 42.59 41.36 51.58 66.56 67.80 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/06/06 1406 1,922,291 14,973M 3.25 17.08 33.01 35.04 42.92 92.08 67.20 0.82
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/07/01 861 22,243 216,409M 2.98 14.71 33.30 71.84 74.67 111.25 63.70 0.91
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1484 23,549 326,823M 0.09 21.11 39.29 62.68 76.42 129.97 60.10 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1814 22,096 426,547M 0.76 21.36 46.91 73.59 100.44 110.96 52.60 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1038 28,256 149,756M 1.70 19.66 39.19 70.13 96.06 159.57 62.40 0.86
مشترك افق 0 0 0 1397/07/01 1702 1,461,555 128,981M 7.22 24.53 47.02 60.63 72.69 46.16 43.50 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/07/01 2598 6,937,517 268,461M 2.01 14.64 38.40 78.55 117.14 593.76 42.30 1.18
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3831 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.40 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/07/01 3790 41,092,051 549,195M 1.55 22.78 44.32 90.82 132.20 3980.13 38.50 1.11
مشترک آگاه 0 0 0 1397/07/01 3701 40,688,896 337,596M 0.86 19.37 42.11 78.52 108.54 3963.52 42.40 0.99
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1483 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.60 0.40
مشترک البرز 0 0 0 1397/07/01 1976 1,452,605 20,790M 8.41 13.05 24.36 54.01 50.48 172.37 48.80 0.47
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/01 1668 2,007,710 167,997M 0.04 34.67 34.33 78.88 81.12 145.12 52.50 0.63
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/07/01 3356 25,254,802 1,767,483M 0.01 29.61 33.18 62.07 55.44 2425.51 42.10 0.73
مشترک پویا 0 0 0 1397/07/01 3837 23,336,378 157,404M 14.11 18.06 34.38 59.59 69.65 2231.63 39.20 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/07/01 2856 9,139,441 238,485M 11.74 13.27 36.93 80.17 96.49 809.09 42.40 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/07/01 1814 2,332,172 180,401M 0.22 29.13 55.24 84.49 120.94 133.13 38.80 1.13
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/07/01 1809 2,044,337 164,947M 0.04 36.94 49.58 121.01 122.77 120.42 44.40 1.35
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/07/01 1686 1,753,992 163,449M 19.83 20.34 29.37 49.16 56.24 138.24 54.90 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3285 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.30 0.96
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/07/01 1578 1,009,980 130,584M 43.13 2.13 4.75 8.68 21.92 23.09 51.10 0.02
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/07/01 794 1,008,479 21,066M 74.66 8.57 12.59 7.50 12.33 32.18 66.40 0.20
مشترک عقیق 0 0 0 1397/07/01 2768 10,078,136 159,235M 0.16 18.32 35.83 66.31 85.68 902.71 45.30 0.93
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3067 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.60 1.06
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/07/01 3114 10,215,798 170,440M 6.04 15.07 39.79 74.07 69.41 921.10 41.30 0.82
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/07/01 3837 14,288,641 125,683M 29.15 16.25 32.60 55.54 67.88 1329.63 37.20 0.74
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/07/01 2184 6,364,313 268,453M 2.94 20.07 46.59 95.39 105.97 536.49 47.00 1.18
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/07/01 2653 3,774,849 106,991M 1.84 28.78 26.27 33.47 28.18 274.48 43.60 0.70
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/07/01 1490 1,660,316 113,982M 7.41 17.29 35.44 55.22 68.85 71.81 56.20 0.54
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/07/01 1013 1,156,686 284,352M 52.01 11.56 15.82 28.34 42.07 72.31 69.10 0.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/07/01 876 1,114,314 96,097M 89.83 2.81 6.20 10.11 19.42 40.34 77.90 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/07/01 1520 1,554,816 164,873M 22.06 15.17 29.54 42.54 55.16 59.80 51.60 0.53
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/07/01 1909 1,121,593 14,803M 16.61 23.21 34.62 68.13 34.83 9.18 44.00 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/07/01 2718 3,203,848 272,366M 0.44 22.66 43.72 78.09 96.26 276.62 43.50 0.86
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/07/01 3229 15,735,222 273,761M 0.28 24.64 50.38 97.52 119.66 1473.53 42.10 1.25