یکشنبه 31 تیر 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/04/27 3.10 13.10 9.10 35.20
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2791 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 27.80 0.46
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/04/29 531 1,989,650 343,957M 1.48 -2.93 17.89 11.64 73.84 90.84 67.90 1.57
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/04/29 3354 5,775,757 95,167M 0.53 -2.88 6.06 -1.41 7.85 476.43 37.20 0.79
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/04/29 644 1,399,898 14,334M 1.49 -1.94 13.44 6.50 17.99 36.92 66.10 1.10
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3171 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 33.80 0.03
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/04/29 1162 1,221,485 50,682M 1.63 -7.70 0.98 -5.66 4.80 20.63 57.40 1.26
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/04/29 2938 3,855,039 104,838M 1.04 -2.13 11.11 9.41 23.10 285.52 42.70 0.83
بانک دی 0 0 0 1397/04/29 2596 3,611,228 210,094M 35.82 -1.89 8.48 7.51 36.39 261.13 44.00 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/04/29 1698 1,448,162 147,831M 24.21 2.40 13.61 11.77 30.10 41.94 49.60 0.62
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2637 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 23.40 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/04/29 613 1,555,595 49,071M 50.85 1.91 12.00 14.16 54.21 55.57 70.80 1.07
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1135 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 55.60 0.85
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2667 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 33.80 0.61
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/04/29 616 1,466,593 14,666M 40.77 -5.59 9.74 8.74 36.22 43.14 69.90 1.13
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1672 15,409 80,341M 6.83 -3.65 8.94 3.31 28.63 53.97 59.80 0.73
توسعه صادرات 0 0 0 1397/04/29 2626 4,814,310 55,634M 22.92 0.68 7.78 1.43 5.23 381.12 45.00 0.59
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/04/29 2115 4,190,442 457,139M 24.93 -1.85 19.81 12.03 28.79 319.04 59.30 1.46
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1397/03/31 523 3,664,188 183,209M 52.85 1.49 1.46 2.77 11.45 19.99 11.50 0.19
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1729 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 43.00 0.00
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/04/29 1460 1,377,350 101,724M 13.45 -0.24 22.49 19.03 48.91 110.70 46.60 1.16
زرین پارسیان 0 0 0 1397/04/29 1377 1,518,922 295,806M 6.93 -2.98 13.08 9.01 34.70 129.56 61.10 0.76
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/04/29 818 1,128,414 166,468M 17.21 1.97 10.36 22.58 47.41 11.49 45.70 0.56
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/04/29 2637 2,290,515 259,987M 23.04 -4.43 9.52 2.05 22.73 129.08 43.00 0.82
سهم آشنا 0 0 0 1397/04/29 1587 1,152,308 99,691M 1.77 -3.76 9.36 9.55 26.92 46.60 40.20 0.90
سینا 0 0 0 1397/04/29 2729 8,095,802 92,681M 36.58 -2.13 9.94 8.11 33.76 709.65 43.00 0.99
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/04/29 2688 3,273,894 124,097M 0.36 -3.90 8.54 4.83 30.94 225.72 38.80 1.10
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/04/25 56 11,031 127,762M 2.60 5.17 0.00 0.00 0.00 9.53 18.20 1.38
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1681 12,500 101,124M 5.73 0.21 7.00 -1.05 19.93 25.38 57.40 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/04/29 2265 3,417,566 100,329M 2.44 -6.11 10.07 2.86 34.70 239.24 56.70 1.22
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/04/16 265 1,074 9,897,539M 0.10 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.19 56.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1203 14,291 184,476M 13.66 -2.21 11.41 3.57 29.27 35.47 71.80 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/04/29 3078 9,473,024 272,179M 11.88 -5.71 8.33 4.04 28.44 845.72 52.60 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/04/16 523 205,483 20,548M 90.18 0.12 -0.05 -0.26 -79.56 -79.56 77.60 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/04/29 1203 1,018,574 32,407M 18.08 -5.88 -1.27 -4.97 7.43 11.01 72.70 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1251 15,594 151,882M 5.93 -2.09 7.32 2.35 38.40 53.77 68.20 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/04/29 2898 7,926,363 246,177M 31.34 0.48 4.18 4.70 30.15 691.61 54.80 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/04/29 2938 4,180,811 139,384M 2.93 -5.48 11.15 5.69 36.24 317.48 51.90 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/04/29 2159 5,613,505 96,159M 8.49 -2.19 6.81 0.38 26.72 461.35 59.80 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/04/29 1974 2,108,634 117,236M 2.68 -4.64 8.63 4.30 28.44 177.76 61.90 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/04/29 1782 2,109,061 114,836M 25.30 -2.00 5.93 6.58 24.38 109.21 65.00 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/04/29 3077 7,170,663 78,304M 19.54 3.05 13.47 8.51 27.87 613.92 49.90 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آس 0 0 0 1397/04/29 949 1,062,970 55,284M 86.61 -0.26 1.11 -4.67 0.63 2.49 74.50 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/04/29 3499 5,938,992 28,299M 9.90 -2.57 3.60 -10.38 -20.05 493.38 45.80 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/04/29 3059 10,423,060 144,620M 10.03 -5.48 11.40 1.51 28.53 941.29 51.30 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/04/29 3726 21,057,901 239,639M 22.76 -2.94 10.75 7.28 33.49 2005.79 49.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/04/29 2650 5,149,936 419,323M 13.98 -3.92 8.96 6.04 34.61 414.48 57.60 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/04/29 1880 2,018,516 35,839M 1.65 -5.05 12.44 12.76 43.32 99.87 59.50 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/04/29 573 1,061,897 21,928M 11.67 -5.56 3.17 -5.07 -7.79 1.79 66.80 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/04/29 3051 3,569,845 198,819M 7.64 -2.58 15.56 12.26 42.58 254.72 49.70 1.22
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/04/29 616 1,425,211 52,857M 21.47 -4.20 18.49 18.21 20.40 37.55 72.70 1.19
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/04/29 986 2,124,249 31,881M 19.62 -2.67 18.85 11.02 45.67 104.27 79.30 1.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/04/26 2840 4,864,391 91,679M 30.19 0.81 8.95 5.41 11.14 385.31 48.70 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/04/29 1967 1,469,042 43,670M 0.17 -5.73 10.66 6.29 38.69 90.74 56.40 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/04/29 1223 1,094,814 6,099M 19.67 -3.07 8.35 4.77 17.83 32.37 67.40 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/04/29 1341 1,551,956 10,826M 11.39 -2.90 9.59 7.93 17.60 55.08 66.30 0.08
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/04/29 796 14,921 145,170M 18.32 -3.84 15.68 7.51 29.46 47.03 63.00 1.28
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1419 15,452 185,093M 3.13 -4.44 8.92 6.35 20.52 51.49 59.30 0.94
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/04/29 1749 13,709 142,638M 23.94 -3.25 11.14 1.54 27.97 35.61 51.60 1.12
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/04/29 973 18,346 93,564M 2.56 -3.72 12.37 7.24 37.30 74.72 61.50 1.21
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 3016 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 44.50 0.03
مشترك افق 0 0 0 1397/04/29 1637 907,671 104,270M 11.21 -4.48 1.74 -3.37 12.94 -9.23 42.40 0.64
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/04/29 2533 4,599,185 158,952M 1.13 -1.92 20.33 16.16 54.58 359.93 41.90 1.43
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3766 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.90 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/04/29 3725 25,878,751 177,865M 3.00 -2.52 23.06 15.33 58.30 2469.56 38.20 1.51
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1993 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 31.20 0.00
مشترک آگاه 0 0 0 1397/04/29 3636 26,079,596 170,821M 1.08 -3.00 16.23 9.69 44.71 2504.52 42.00 1.13
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1418 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 48.90 0.78
مشترک البرز 0 0 0 1397/04/29 1911 1,042,158 15,203M 24.84 -4.16 15.89 6.26 11.90 131.32 48.50 0.63
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1397/02/31 1532 1,006,573 56,529M 46.87 1.63 0.65 6.97 6.73 42.62 44.80 0.41
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/04/29 1603 1,375,399 116,106M 1.96 -5.87 22.13 11.56 26.93 74.39 51.90 0.84
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/04/29 3291 17,401,148 1,231,775M 0.03 -3.08 17.06 6.02 6.51 1640.14 41.70 0.84
مشترک پویا 0 0 0 1397/04/29 3772 15,688,556 104,533M 2.36 -2.43 11.54 4.90 14.59 1467.51 38.90 1.21
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2694 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 29.70 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/04/29 2791 6,177,058 68,528M 29.00 -2.02 22.70 18.00 41.05 514.43 42.20 1.13
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/04/29 1749 1,408,157 107,159M 2.44 -1.50 13.21 11.24 46.60 40.76 37.60 1.19
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/04/15 1744 1,343,063 112,597M 0.99 44.47 40.10 31.79 66.70 42.50 43.70 2.80
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2762 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 31.20 0.00
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/04/29 1621 1,335,045 120,365M 34.39 -0.64 11.33 8.77 20.71 90.29 54.80 0.60
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3220 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.10 0.87
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/04/29 1513 1,000,438 142,022M 44.07 1.31 3.94 7.76 22.94 19.57 50.70 0.06
مشترک سیب 0 0 0 1397/02/04 1566 990,188 3,961M 73.65 -10.05 -12.67 -2.31 -3.44 -2.70 47.70 1.28
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/04/29 729 993,715 25,124M 89.75 -0.63 0.60 -5.62 7.34 19.75 67.30 0.35
مشترک عقیق 0 0 0 1397/04/29 2703 6,706,516 103,743M 0.57 -3.78 12.73 6.25 31.24 567.26 44.80 1.07
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1588 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 39.30 0.01
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/04/29 3002 1,866,796 14,806M 0.85 -4.79 14.05 7.01 10.47 86.37 39.60 1.36
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1867 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 39.30 0.62
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/04/29 3049 6,720,744 112,068M 0.54 -1.43 17.20 10.86 11.71 571.76 41.10 1.09
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1592 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 38.30 0.07
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/04/29 3772 9,920,642 90,189M 23.85 -3.19 9.10 2.32 19.12 892.60 36.80 0.90
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/04/29 2119 3,891,653 127,635M 15.71 -1.53 18.87 14.26 16.65 289.20 46.40 1.41
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/04/29 2588 2,763,430 77,730M 6.03 -5.78 4.54 -8.61 -6.15 174.14 43.20 0.74
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/04/29 1425 1,137,749 103,029M 28.60 -3.29 8.73 12.34 26.44 28.86 55.80 0.48
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/04/25 948 1,115,419 274,134M 63.53 2.69 8.39 9.79 29.35 52.81 69.90 0.28
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/04/29 811 1,055,244 90,777M 84.86 1.05 3.89 4.31 20.84 34.84 79.30 0.07
همیان سپهر 0 0 0 1397/04/29 1455 1,138,462 120,722M 24.67 -2.08 4.87 5.73 18.14 19.41 51.30 0.42
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/04/29 1844 738,372 9,399M 33.20 -3.55 14.30 -2.20 -21.55 -28.12 43.60 1.38
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2646 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 29.80 0.00
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/04/26 3632 10,286,683 110,397M 38.88 1.42 9.20 8.08 29.20 928.42 41.60 0.86
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/04/29 2653 2,026,055 171,481M 6.70 -2.50 14.72 8.08 31.56 158.84 42.90 1.03
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/04/29 3164 9,403,106 126,208M 0.01 -2.29 20.06 10.69 42.80 840.32 41.70 1.39
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2202 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 57.30 1.16