چهارشنبه 4 مهر 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/03 26.00 56.90 79.90 104.20
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/07/02 597 3,504,768 875,775M 1.01 31.90 60.87 97.49 182.96 236.17 68.00 1.25
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/07/02 3420 10,672,978 194,643M 7.23 42.79 73.29 89.18 106.09 965.19 37.70 0.93
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/02 710 2,277,067 34,787M 6.36 27.11 53.63 80.03 89.77 122.71 66.10 0.93
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/07/02 1228 2,138,277 89,243M 0.08 27.63 54.36 75.67 75.54 111.17 58.00 1.06
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/07/02 3004 6,060,904 163,511M 3.56 26.21 46.20 71.94 90.26 506.11 43.20 0.85
بانک دی 0 0 0 1397/07/02 2662 5,226,636 304,614M 6.39 21.46 37.64 55.09 81.30 422.67 44.40 0.71
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/07/02 1764 1,858,942 189,746M 25.20 16.22 27.70 43.69 53.63 82.21 49.60 0.45
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/07/02 679 2,119,739 67,531M 13.97 19.33 34.26 53.88 119.53 111.98 69.40 0.75
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1201 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 53.00 0.86
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 682 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 67.20 0.81
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/07/03 1738 24,863 418,039M 0.26 23.07 53.42 69.77 97.45 148.43 61.70 0.63
توسعه صادرات 0 0 0 1397/07/02 2692 6,891,837 77,409M 19.23 20.91 42.43 43.64 40.63 588.74 45.00 0.61
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/07/02 2181 6,371,042 973,011M 14.76 18.53 40.94 80.87 82.84 537.10 59.20 1.10
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/07/02 1526 2,302,036 179,481M 1.46 45.54 59.24 82.36 107.14 200.18 47.60 0.63
زرین پارسیان 0 0 0 1397/07/02 1443 2,421,971 582,624M 8.21 17.58 45.98 75.11 85.99 215.73 61.00 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/07/02 884 1,545,445 227,990M 27.97 20.98 35.06 48.91 86.91 52.69 46.60 0.40
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/07/02 2703 3,396,284 383,916M 15.35 24.72 38.08 59.13 68.38 239.67 43.50 0.70
سهم آشنا 0 0 0 1397/07/02 1653 1,892,182 223,962M 15.34 23.83 50.98 84.61 102.27 119.52 41.30 0.78
سینا 0 0 0 1397/07/02 2795 11,890,186 132,992M 10.07 23.33 38.97 58.97 89.65 1089.11 43.40 0.84
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/07/02 2754 4,993,958 170,334M 4.75 19.00 40.22 62.42 86.66 396.85 39.40 0.95
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/07/03 98 13,701 505,122M 0.50 22.74 35.75 0.00 0.00 36.93 27.60 0.35
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/07/03 93 11,631 58,174M 2.55 14.52 16.35 0.00 0.00 16.32 31.20 0.15
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/07/03 122 18,292 215,527M 1.55 22.54 55.40 0.00 0.00 81.63 64.80 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/07/03 1747 17,796 136,854M 18.73 21.05 37.49 46.46 60.09 78.50 59.00 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/07/02 1015 1,096,282 57,365M 0.12 3.12 3.20 1.99 1.54 5.70 76.40 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/07/03 2331 6,126,556 179,735M 0.87 27.14 65.49 93.36 125.86 508.14 58.20 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/06/31 331 1,073 9,896,898M 0.07 0.00 -0.09 -0.09 0.00 -0.28 63.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/07/03 1269 22,822 294,590M 5.15 24.78 54.00 72.40 92.95 116.34 73.60 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/07/03 3144 14,560,714 583,331M 5.35 19.11 42.81 63.53 87.13 1353.63 53.50 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/06/31 589 212,869 21,287M 80.11 1.31 3.83 3.56 3.53 -78.82 78.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/07/03 1269 1,540,647 49,002M 1.44 37.44 41.22 43.93 56.11 60.77 74.60 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/07/03 1317 23,820 232,003M 0.61 18.25 46.89 59.72 94.75 134.89 69.90 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/07/02 2964 10,917,404 483,696M 6.33 22.91 36.26 41.15 71.40 990.33 55.90 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/07/03 3004 7,221,220 245,948M 1.90 26.97 60.39 86.65 121.81 621.08 53.20 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/07/03 2225 8,348,663 99,917M 15.22 21.63 41.04 53.76 72.25 734.87 61.20 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/07/03 2040 3,415,584 200,826M 0.46 27.38 52.52 72.42 95.09 309.91 63.40 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/07/03 1848 2,819,880 153,779M 5.35 19.27 30.50 41.27 55.29 179.72 66.30 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/07/02 3143 9,748,462 146,441M 0.79 23.76 37.48 51.82 56.23 870.57 51.20 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/07/03 3565 9,979,751 56,156M 4.07 44.70 62.72 63.16 26.97 897.10 46.90 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/07/03 3125 16,977,845 133,751M 0.42 43.44 55.21 72.84 94.54 1596.13 52.40 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/07/03 3792 34,256,474 614,664M 8.94 24.56 55.29 77.06 106.51 3325.65 50.80 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/07/02 2716 8,130,513 1,079,813M 8.76 24.74 46.71 68.41 101.95 712.24 58.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/07/03 1946 3,339,660 34,362M 2.54 31.27 54.76 82.11 124.14 230.68 60.90 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/07/03 639 1,628,051 33,619M 8.81 17.83 43.10 53.76 42.57 56.06 70.90 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/07/03 3117 5,554,529 260,707M 1.12 18.61 49.25 75.00 107.99 451.93 50.70 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/07/03 682 2,321,099 82,360M 28.48 14.94 54.57 92.95 111.01 124.02 74.90 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/07/02 1052 3,386,116 60,581M 0.63 22.79 46.86 83.69 110.81 225.61 80.80 1.14
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/07/03 2906 7,447,520 110,611M 13.43 26.43 44.74 66.60 67.43 643.03 49.30 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/07/03 2033 2,698,754 99,994M 14.46 31.99 72.70 98.89 141.96 212.83 57.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/06/02 1289 1,455,133 8,107M 0.25 32.51 42.59 41.36 51.58 66.56 67.70 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/06/06 1407 1,922,291 14,973M 3.25 17.08 33.01 35.04 42.92 92.08 67.20 0.82
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/07/02 862 22,809 221,915M 2.91 21.11 40.79 75.08 79.56 119.19 63.70 0.92
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1485 24,058 333,883M 0.09 25.75 45.47 65.05 79.91 130.87 60.10 0.81
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1815 22,587 424,736M 2.48 26.72 54.05 76.13 105.52 118.58 52.60 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1039 28,982 153,604M 1.25 25.60 44.34 72.90 101.18 169.10 62.50 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/07/02 1703 1,492,645 131,724M 7.09 27.80 52.62 64.14 77.06 49.27 43.50 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/07/02 2599 7,190,205 278,398M 0.98 20.64 44.35 83.96 126.24 619.03 42.30 1.18
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3832 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.40 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/07/02 3791 42,506,897 574,056M 2.41 26.20 52.28 95.64 141.48 4120.61 38.50 1.12
مشترک آگاه 0 0 0 1397/07/02 3702 41,699,486 348,107M 1.63 22.58 47.57 81.61 113.47 4064.45 42.40 0.99
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1484 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.60 0.40
مشترک البرز 0 0 0 1397/07/02 1977 1,482,206 21,213M 7.69 17.09 30.02 56.49 53.69 175.33 48.80 0.48
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/02 1669 2,066,662 172,930M 0.04 37.73 40.29 84.00 86.19 151.01 52.50 0.63
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/07/02 3357 25,908,462 1,813,230M 0.01 33.11 38.79 66.42 59.57 2490.88 42.10 0.73
مشترک پویا 0 0 0 1397/07/02 3838 23,929,077 161,162M 8.66 21.61 40.78 63.13 75.00 2290.85 39.20 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/07/02 2857 9,317,947 241,810M 12.18 16.38 41.26 83.64 101.13 826.85 42.40 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/07/02 1815 2,405,909 186,506M 3.32 32.18 62.43 89.56 128.96 140.50 38.80 1.14
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/07/02 1810 2,113,439 170,523M 0.04 42.90 59.13 127.80 130.13 127.35 44.50 1.35
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/07/02 1687 1,769,500 164,894M 19.94 20.05 32.40 49.35 57.71 139.79 54.90 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3286 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.30 0.96
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/07/02 1579 1,017,168 131,514M 42.89 2.81 5.42 9.35 22.53 23.78 51.00 0.03
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/07/02 795 1,015,997 21,904M 75.68 9.46 13.64 7.57 12.98 32.88 66.30 0.20
مشترک عقیق 0 0 0 1397/07/02 2769 10,337,279 163,329M 0.20 21.60 41.43 69.58 90.39 928.50 45.30 0.93
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3068 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.50 1.06
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/07/02 3115 10,552,056 176,050M 5.87 20.79 47.82 77.32 75.49 954.71 41.30 0.83
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/07/02 3838 14,573,522 128,189M 26.86 17.85 37.43 58.66 71.72 1358.14 37.20 0.75
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/07/02 2185 6,518,948 276,358M 5.56 23.87 54.58 97.84 110.72 551.96 47.00 1.18
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/07/02 2654 3,824,365 108,440M 2.65 29.77 30.76 34.66 30.53 279.39 43.60 0.69
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/07/02 1491 1,688,642 115,927M 7.30 19.59 39.54 57.77 71.31 74.14 56.10 0.55
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/07/02 1014 1,174,899 288,829M 51.45 13.52 17.77 28.94 43.97 74.06 69.00 0.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/07/02 877 1,119,538 96,548M 89.52 3.00 6.70 10.23 19.70 40.82 77.80 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/07/02 1521 1,581,852 167,740M 20.68 17.68 32.47 44.90 57.23 62.43 51.60 0.53
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/07/02 1910 1,151,485 15,592M 14.41 27.44 40.75 72.30 38.94 12.09 44.00 1.06
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/07/02 2719 3,273,832 278,315M 0.53 25.43 49.49 81.44 100.79 283.62 43.50 0.87
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/07/02 3230 16,102,202 280,533M 2.32 27.25 55.60 101.28 125.53 1510.23 42.10 1.24