پنجشنبه 3 خرداد 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/03/02 1.20 -2.80 5.50 17.70
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2732 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 28.40 0.51
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/03/01 472 1,640,642 148,854M 2.66 -1.46 -8.78 20.79 46.63 57.37 72.50 1.82
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/01/07 3295 5,626,586 78,305M 6.04 -1.95 -3.22 9.22 7.68 461.55 37.60 0.92
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/03/01 585 1,239,873 36,544M 7.08 1.28 -4.88 -0.26 3.37 21.27 69.90 1.24
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3112 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 34.40 0.37
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/02/25 1103 1,164,409 48,337M 14.79 -4.25 -9.69 -6.03 -0.95 14.99 59.50 1.33
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/03/01 2879 3,498,108 101,728M 21.82 1.65 -0.66 5.92 15.35 249.82 43.00 0.62
بانک دی 0 0 0 1397/03/01 2537 3,391,536 197,347M 34.22 2.19 0.47 8.70 22.59 239.16 44.50 0.90
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/03/01 1639 1,295,382 153,825M 32.05 2.25 -0.20 5.53 15.94 26.97 50.50 0.51
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2578 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 23.90 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/03/01 554 1,370,671 43,383M 32.04 -0.83 -2.77 35.03 38.91 37.07 75.50 1.48
پردیس 0 0 0 1397/03/01 1076 895,309 15,328M 3.64 3.41 -5.24 -8.46 -14.19 26.83 58.30 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2608 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 34.60 0.61
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/03/01 557 1,318,660 20,794M 64.99 -0.92 -4.31 7.37 22.21 28.70 74.50 1.02
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/03/01 1613 14,147 75,178M 6.35 0.82 -4.11 4.72 19.84 41.36 60.10 0.74
توسعه صادرات 0 0 0 1397/03/01 2567 4,477,313 56,486M 0.44 1.93 -10.13 -9.48 -17.47 347.44 45.40 1.18
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1396/12/25 464 3,616,097 180,805M 20.32 0.29 1.43 5.03 16.40 18.41 12.90 0.02
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1670 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 44.50 35.61
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/03/01 1401 1,364,846 85,887M 14.93 0.73 -4.63 7.15 14.26 80.14 47.60 1.02
زرین پارسیان 0 0 0 1397/03/01 1318 1,332,576 134,596M 10.38 0.08 -3.57 3.70 17.61 111.78 62.40 0.62
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/03/01 759 1,019,410 432,135M 5.76 -0.29 17.29 15.54 30.37 0.72 47.60 0.48
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/03/01 2578 2,095,984 238,634M 26.48 0.72 -6.69 1.70 12.27 109.62 43.40 1.02
سهم آشنا 0 0 0 1397/03/01 1528 1,055,713 102,931M 17.97 0.24 4.25 8.99 17.13 37.08 41.00 0.92
سینا 0 0 0 1397/03/01 2670 7,385,676 85,423M 20.86 1.04 -2.58 10.10 20.82 638.63 43.50 1.26
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/03/01 2629 2,992,779 100,958M 7.26 0.17 -3.95 6.46 18.64 197.75 39.30 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/03/01 1622 11,378 126,183M 15.76 -2.12 -7.61 0.73 13.93 14.12 57.50 1.13
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/03/01 2206 3,085,735 91,131M 3.24 0.39 -6.03 4.31 21.14 206.30 56.90 1.22
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/02/31 206 1,074 9,900,769M 0.10 0.00 -0.09 -0.09 0.00 -0.19 55.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1397/03/01 303 1,108,751 1,496,167M 18.93 -0.06 -3.70 1.98 0.00 10.88 18.50 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/03/01 1144 12,770 164,839M 14.25 0.06 -6.38 1.40 15.60 21.05 72.90 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/03/01 3019 8,800,283 227,487M 8.80 1.46 -2.74 5.57 21.43 778.55 52.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/02/31 464 212,103 21,210M 89.29 1.47 3.01 2.98 -78.89 -78.90 80.40 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/03/01 1144 1,013,915 41,079M 4.46 -1.32 -4.12 1.40 8.80 10.57 74.00 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/03/01 1192 13,912 139,668M 13.18 -3.28 -8.68 9.51 23.84 37.19 69.00 1.38
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/03/01 2839 7,332,504 182,403M 3.78 -2.78 -4.29 14.81 20.53 632.30 54.70 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/03/01 2879 3,787,136 126,350M 5.67 1.56 -3.79 7.43 24.01 278.17 52.00 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/03/01 2100 5,116,485 86,249M 9.59 -1.70 -7.08 3.09 18.76 411.65 60.10 1.18
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/03/01 1915 1,964,132 109,500M 4.15 1.08 -3.10 5.26 20.85 161.37 62.20 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/03/01 1723 2,015,046 109,719M 58.39 1.66 1.43 7.26 21.26 99.89 65.30 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/03/01 3018 6,524,952 102,455M 21.94 3.82 0.79 1.58 13.54 549.63 50.10 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/03/01 3440 5,505,460 27,571M 9.24 -3.29 -16.66 -21.84 -28.80 450.06 45.80 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/03/01 3000 9,719,771 134,862M 12.64 4.77 -5.53 -1.02 17.86 871.03 51.30 1.34
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/03/01 3667 19,137,172 173,459M 11.12 1.39 -2.34 6.59 23.64 1813.72 49.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/03/01 2591 4,735,996 325,069M 24.38 0.96 -1.98 9.37 25.92 373.13 57.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/03/01 1821 1,818,673 63,235M 12.65 2.05 0.48 13.59 28.02 80.08 59.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/03/01 514 1,033,484 21,341M 26.68 1.03 -3.63 -7.14 -11.08 -0.93 69.30 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/03/01 2992 3,096,309 162,253M 16.04 1.23 -2.51 8.97 22.55 207.67 49.50 1.17
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/03/01 557 1,299,302 48,077M 20.05 9.16 6.05 15.93 18.74 25.40 74.90 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/03/01 927 1,797,797 23,255M 24.67 1.64 -4.90 0.47 21.96 72.88 80.60 1.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/03/01 2781 4,493,708 100,268M 43.99 1.17 -0.71 -1.35 9.52 348.33 48.40 1.29
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/03/01 1908 1,325,399 39,876M 0.13 0.91 -4.97 9.79 21.33 76.47 56.60 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1397/03/01 890 1,039,241 54,050M 30.77 -1.04 -3.25 -2.31 0.44 0.20 75.50 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/03/01 1164 1,003,882 5,593M 16.19 0.44 -2.35 0.28 7.43 23.74 68.30 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/02/28 1282 1,410,923 9,845M 13.45 -0.16 -1.14 5.90 10.38 40.98 67.90 1.07
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/03/02 737 13,081 127,267M 16.01 1.85 -3.28 1.33 13.97 28.37 65.00 1.50
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/03/02 1360 14,462 152,985M 3.06 2.60 -1.12 4.37 12.41 41.36 60.40 0.90
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/03/02 1690 12,330 61,707M 3.98 0.64 -6.75 3.81 12.43 21.70 52.30 1.31
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/03/02 914 16,502 82,507M 4.72 1.75 -2.68 8.20 25.39 56.48 63.60 1.01
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 2957 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 45.40 0.02
مشترك افق 0 0 0 1396/11/24 1578 931,974 72,430M 37.37 -0.76 4.85 14.41 9.30 -6.80 43.50 0.82
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/03/01 2474 3,913,720 132,198M 1.20 3.38 -1.06 11.23 32.06 291.38 42.40 1.45
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3707 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 30.40 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/03/01 3666 21,233,165 104,340M 0.55 2.43 -3.53 7.11 27.81 2008.29 38.30 1.62
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1934 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 32.10 0.00
مشترک آرمان 0 0 0 1397/03/01 2056 3,483,238 194,424M 10.33 0.63 -3.81 -1.33 9.19 248.32 60.30 1.56
مشترک آگاه 0 0 0 1397/03/01 3577 22,693,030 112,194M 0.58 1.90 -3.86 9.22 26.45 2166.31 42.30 1.21
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1359 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 51.00 0.79
مشترک البرز 0 0 0 1397/03/01 1852 906,489 15,375M 17.19 1.46 -7.78 -1.84 -1.94 117.76 49.20 0.74
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1397/02/31 1473 1,006,573 56,529M 46.87 1.63 0.65 6.97 6.73 42.62 46.60 0.45
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/03/01 1544 1,154,188 113,582M 0.01 3.20 -3.36 -0.65 9.44 52.27 52.90 0.77
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/03/01 3232 15,273,438 1,036,685M 0.02 3.45 -4.11 -5.81 -5.78 1427.36 41.90 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/03/01 3713 13,662,013 91,303M 3.19 -1.87 -7.30 -1.99 -2.06 1265.03 39.10 1.05
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2635 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 30.30 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/03/01 2732 5,027,291 45,065M 18.09 0.34 -3.01 3.60 14.09 400.06 42.30 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/11/14 1690 1,252,317 98,902M 30.77 0.96 15.26 26.43 29.41 25.19 38.90 1.10
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/01/19 1685 937,663 78,647M 0.01 -3.70 -8.91 10.08 12.36 1.81 44.80 2.24
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2703 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 31.90 0.49
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/03/01 1562 1,245,637 112,488M 44.36 1.15 -1.02 3.84 10.88 76.76 56.00 0.63
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3161 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.70 0.98
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/03/01 1454 1,001,754 182,667M 40.35 1.31 3.83 10.68 21.97 17.09 51.70 0.15
مشترک سیب 0 0 0 1397/02/04 1507 990,188 3,961M 73.65 -10.05 -12.67 -2.31 -3.44 -2.70 49.60 1.23
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/02/31 670 1,278,781 27,623M 82.82 0.40 -5.71 -1.06 7.71 19.51 70.90 0.89
مشترک عقیق 0 0 0 1397/03/01 2644 6,000,230 95,566M 0.30 1.51 -3.94 5.09 18.06 496.99 45.40 1.04
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1529 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 40.80 0.27
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/03/01 2943 1,617,850 14,464M 2.25 -0.18 -6.92 -1.30 -8.32 61.52 39.90 1.58
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1808 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 40.60 0.58
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/03/01 2990 5,744,907 95,808M 0.50 1.31 -3.21 -1.28 -3.53 474.22 41.30 0.73
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1533 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 39.70 0.24
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/03/01 3713 9,059,548 93,214M 19.65 0.38 -5.20 2.81 3.57 806.44 37.00 1.00
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/03/01 2060 3,333,956 42,258M 10.57 2.90 -1.96 3.71 -0.75 233.43 47.10 1.30
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/03/01 2529 2,688,830 75,838M 5.30 2.39 -11.29 -9.95 -9.35 166.74 43.70 1.20
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/03/02 1366 1,133,087 100,071M 28.64 1.93 4.68 7.20 17.37 22.48 57.70 0.10
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/03/01 889 1,050,407 258,156M 68.75 2.10 4.92 11.24 25.62 46.56 73.10 0.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/03/01 752 1,102,018 94,801M 85.42 1.16 2.47 5.85 17.96 32.22 83.40 0.09
همیان سپهر 0 0 0 1397/03/01 1396 1,105,130 117,188M 32.15 2.14 2.73 7.89 15.42 16.17 52.70 0.35
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/03/01 1785 637,095 3,214M 22.29 -0.37 -13.06 -19.08 -37.51 -37.98 44.20 1.21
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2587 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 30.50 0.00
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/03/01 3573 9,457,543 102,160M 36.44 1.05 -0.47 8.50 18.50 845.53 41.80 0.74
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/03/01 2594 1,769,720 141,386M 27.15 0.99 -4.19 3.00 17.13 133.20 43.30 1.09
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/03/01 3105 8,009,273 108,798M 0.32 3.13 -3.50 3.99 18.03 700.93 41.90 1.47
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2143 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 58.90 1.13
Back to Top