شنبه 26 اسفند 1396

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/12/23 -2.50 1.00 14.20 24.60
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2664 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 28.90 0.54
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/12/22 404 1,739,763 168,988M 0.28 -2.12 14.03 42.77 64.53 66.87 74.00 1.69
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/12/05 3227 5,747,408 79,987M 8.63 -3.24 6.21 7.94 11.64 473.60 37.50 1.01
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/12/22 517 1,248,629 35,322M 11.20 -3.63 -1.86 7.18 20.09 22.12 70.40 1.36
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3044 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 35.20 1.03
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/12/22 1035 1,220,784 50,677M 1.81 -3.55 -7.56 3.49 9.26 20.56 60.00 1.50
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/12/22 2811 3,475,682 113,971M 23.60 -0.41 3.04 9.75 24.52 247.58 42.40 0.66
بانک دی 0 0 0 1396/12/22 2469 3,297,892 191,931M 31.51 -1.80 3.41 17.25 30.18 229.79 43.80 1.02
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/12/22 1571 1,288,561 153,015M 10.07 -1.62 2.53 8.08 21.46 26.30 50.00 0.54
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2510 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 24.60 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/12/22 486 1,377,039 43,637M 38.71 -0.64 23.27 43.70 41.49 37.71 77.30 1.53
پردیس 0 0 0 1396/12/22 1008 922,269 15,789M 1.52 -2.01 -7.24 -3.71 -3.43 29.53 58.00 0.75
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2540 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 35.50 1.03
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/12/22 489 1,318,350 20,946M 27.81 -2.42 4.82 18.68 27.93 28.67 76.60 1.03
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/12/22 1545 14,450 110,025M 12.11 -2.54 3.05 17.45 29.53 44.38 60.10 0.67
توسعه صادرات 0 0 0 1396/12/22 2499 4,752,950 67,435M 0.75 -1.50 -8.56 0.94 19.95 374.99 44.90 1.31
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1602 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 46.40 7.93
ذوب آهن 0 0 0 1396/12/22 1333 1,392,863 68,947M 1.27 -1.92 2.06 11.61 16.04 82.85 46.60 0.89
زرین پارسیان 0 0 0 1396/12/22 1250 1,351,433 133,420M 12.55 -2.01 2.02 13.57 26.54 113.58 62.30 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/12/22 691 848,430 85,087M 33.94 -6.36 -10.81 9.81 14.29 -16.18 46.20 0.51
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/12/22 2510 2,204,806 251,522M 24.14 -1.62 1.79 12.46 23.97 120.51 42.70 0.87
سهم آشنا 0 0 0 1396/12/22 1460 1,056,098 102,974M 18.54 -1.17 -0.27 12.39 22.86 31.97 39.80 0.95
سینا 0 0 0 1396/12/22 2602 7,359,961 91,057M 18.24 -2.17 5.82 21.94 34.50 636.06 42.90 1.41
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/12/22 2561 3,058,928 103,441M 4.65 -1.24 3.68 16.88 26.74 204.33 38.90 0.99
صندوق سرمایه گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1396/12/21 235 1,123,465 1,117,480M 3.15 -0.40 1.50 19.32 0.00 12.35 3.90 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1396/12/22 1554 11,898 133,143M 0.12 -4.38 -0.57 8.98 32.61 19.34 57.60 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/12/22 2138 3,164,030 94,218M 0.49 -3.01 0.72 18.43 27.28 214.07 56.90 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1396/12/21 138 1,075 9,907,616M 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 67.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/12/22 1076 13,291 171,566M 7.58 -2.43 1.79 15.04 26.24 25.99 73.90 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/12/22 2951 8,872,708 270,201M 3.14 -2.87 3.32 16.91 28.85 785.78 52.40 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/12/22 396 205,731 20,573M 91.43 -0.13 -0.13 0.06 -79.52 -79.53 83.30 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/12/22 1076 1,095,224 97,212M 21.71 -2.45 0.76 9.96 22.33 12.97 74.90 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/12/22 1124 14,883 149,419M 13.62 -1.69 5.79 25.70 38.27 46.76 69.60 1.29
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1396/12/22 2771 7,588,647 197,548M 14.98 -1.40 8.02 19.84 36.00 657.88 54.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1396/12/22 2811 3,820,453 128,000M 1.67 -2.41 3.17 20.75 31.02 281.50 51.70 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1396/12/22 2032 5,333,162 99,389M 4.06 -3.53 1.24 11.95 40.66 433.32 60.10 1.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/12/22 1847 2,006,724 119,880M 3.72 -2.84 3.00 16.69 28.38 163.62 62.30 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1396/12/22 1655 1,975,786 108,852M 55.08 -0.13 3.22 9.64 21.24 95.99 65.30 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1396/12/22 2950 6,385,659 105,229M 18.33 -2.74 -2.08 4.41 23.73 535.76 50.00 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/12/22 3372 6,146,750 37,532M 3.32 -7.46 -16.01 -21.91 -3.86 514.14 45.60 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1396/12/22 2932 9,676,995 135,033M 11.61 -3.12 -2.21 14.27 32.85 866.76 51.10 1.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس گستر 0 0 0 1396/12/22 1840 1,341,397 42,015M 5.64 -1.18 5.51 22.57 32.45 78.06 56.50 1.16
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1396/12/22 3599 19,234,427 179,823M 6.84 -2.75 3.83 18.45 30.53 1823.44 49.60 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1396/12/22 2523 4,758,859 329,475M 26.76 -2.22 4.78 21.11 32.94 375.41 57.70 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1396/12/22 1753 1,805,716 62,810M 30.88 -0.02 8.62 21.88 33.73 78.80 59.30 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1396/12/22 446 1,048,657 21,655M 20.32 -3.47 -6.12 -7.24 -1.45 0.52 70.60 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1396/12/22 2924 3,108,077 162,994M 12.22 -1.67 3.93 17.73 30.61 208.83 49.30 1.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/12/22 489 1,175,301 44,003M 9.07 -4.07 -0.73 8.70 17.80 13.43 76.00 1.15
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/12/22 859 1,846,254 24,481M 23.35 -2.21 -1.66 18.38 32.99 77.54 82.40 1.61
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/12/22 822 1,064,391 55,358M 30.01 -2.18 -2.31 0.75 11.41 2.63 77.00 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1396/12/22 1214 1,404,809 12,768M 21.05 -0.09 0.65 6.86 14.33 40.37 68.30 1.22
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/12/24 669 12,738 123,932M 7.18 -4.65 -7.94 0.11 13.76 25.52 65.40 1.46
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/12/24 1292 14,263 130,915M 1.24 -2.42 0.83 8.58 15.81 39.83 60.00 0.81
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/12/24 1622 12,487 62,497M 0.33 -6.22 3.64 14.96 19.92 23.52 51.90 1.11
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/12/24 846 16,509 82,540M 6.32 -2.65 4.17 17.04 33.00 57.23 63.90 0.85
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 2889 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 46.40 0.26
مشترك افق 0 0 0 1396/11/24 1510 931,974 72,430M 37.37 -0.76 4.85 14.41 9.30 -6.80 45.50 0.97
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/12/22 2406 3,795,112 128,339M 4.15 -3.82 1.38 20.81 35.07 279.52 41.90 1.41
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3639 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 31.00 1.72
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/12/22 3598 21,257,086 128,095M 0.00 -2.74 -0.03 23.34 27.73 2010.67 38.00 1.50
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1866 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 33.30 0.04
مشترک آرمان 0 0 0 1396/12/22 1988 3,464,479 198,774M 3.89 -3.55 -7.91 -0.98 16.27 246.45 60.30 1.56
مشترک آگاه 0 0 0 1396/12/22 3509 22,940,723 120,806M 0.03 -2.70 5.63 19.71 34.67 2191.05 42.00 1.12
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1291 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 53.30 0.79
مشترک البرز 0 0 0 1396/12/22 1784 942,707 15,885M 12.22 -2.40 -0.01 5.79 14.79 121.38 48.60 0.74
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/08/21 1405 1,061,912 53,193M 24.00 -0.33 0.98 -0.11 2.87 36.21 46.90 0.62
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/12/22 1476 1,241,761 157,067M 0.01 -3.12 -1.75 5.52 19.68 53.52 52.40 0.77
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/12/22 3164 15,421,300 1,069,652M 0.20 -4.04 -4.76 -4.19 5.26 1442.15 41.50 0.81
مشترک پویا 0 0 0 1396/12/22 3645 14,403,298 99,239M 3.33 -3.43 -2.38 7.06 10.80 1339.09 38.80 1.05
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2567 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 31.10 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/12/22 2664 5,024,531 45,507M 15.57 -2.60 -0.75 10.75 19.76 399.79 41.80 1.06
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/11/14 1622 1,252,317 98,902M 30.77 0.96 15.26 26.43 29.41 25.19 39.50 1.27
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/12/22 1617 950,137 79,694M 0.05 -7.18 -10.25 4.11 29.33 3.06 45.30 2.55
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2635 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 32.70 0.72
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/12/22 1494 1,273,210 114,979M 27.82 -1.11 -0.72 7.17 14.91 75.22 55.80 0.65
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3093 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 37.50 1.05
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/12/22 1386 1,023,435 200,250M 48.00 1.29 5.54 11.71 22.90 14.15 50.10 0.14
مشترک سیب 0 0 0 1396/12/22 1439 1,094,039 5,715M 3.83 -1.73 2.02 5.28 11.36 7.50 49.50 1.23
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/12/22 602 1,319,871 29,086M 23.95 -2.75 -0.19 6.88 18.99 23.35 72.20 0.95
مشترک عقیق 0 0 0 1396/12/22 2576 6,090,988 101,293M 0.14 -2.58 2.96 14.17 27.11 506.02 44.90 0.96
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1461 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 42.50 0.45
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/12/22 2875 1,668,657 14,013M 2.97 -2.42 -0.81 2.85 0.57 66.59 39.60 1.63
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1740 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 42.20 0.75
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/12/22 2922 5,877,597 98,027M 24.87 -1.48 -3.54 -0.64 9.46 487.48 40.80 0.79
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1465 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 41.60 0.49
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/12/22 3645 9,217,042 98,060M 16.34 -3.62 -0.67 10.30 12.81 822.20 36.50 0.95
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/12/22 1992 3,289,885 42,094M 0.43 -2.52 1.18 7.79 10.20 229.02 46.70 1.38
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/12/22 2461 2,872,280 81,076M 0.40 -4.11 -5.72 0.38 8.03 184.94 43.30 1.17
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/12/04 1298 1,082,781 63,585M 58.77 0.04 2.59 10.03 17.24 18.35 57.70 0.09
نقش جهان 0 0 0 1396/09/21 2713 4,493,749 82,698M 54.91 1.29 3.55 15.77 6.77 348.33 49.60 1.58
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/12/22 821 1,007,851 247,697M 67.51 -0.06 4.78 12.49 26.52 42.46 74.00 0.34
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/11/30 1096 1,024,722 5,709M 16.49 -1.95 17.32 10.92 13.95 25.71 69.50 1.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1396/12/22 684 1,062,953 91,441M 84.33 -1.65 1.72 9.15 20.83 28.58 84.60 0.12
همیان سپهر 0 0 0 1396/12/22 1328 1,060,947 112,503M 30.45 -2.00 1.90 8.99 28.25 11.88 51.70 0.37
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/12/22 1717 710,746 3,586M 12.77 -1.69 -11.34 -12.80 -15.10 -30.81 43.60 1.38
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2519 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 31.30 1.29
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/12/22 3505 9,364,600 102,589M 33.65 -1.37 3.54 15.06 24.55 836.24 41.40 0.74
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/12/22 2526 1,760,819 146,192M 3.71 -3.10 -1.27 9.71 40.90 132.31 42.70 1.12
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/12/22 3037 8,050,667 109,690M 0.02 -2.33 -1.74 16.64 24.58 705.07 41.50 1.46
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2075 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 60.70 1.08
Back to Top