چهارشنبه 26 دی 1397

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 26 دی - 20:02:22

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 69.61 0.2 (٪0.3) 69.18 69.7
DJIA 24,180 150 (٪0.6) 24,018 24,220
NASDAQ 7,047 35 (٪0.5) 7,009 7,076
SP500 2,618 12 (٪0.5) 2,605 2,623
RUSSELL 1,457 15 (٪1) 1,443 1,460
NYSE 11,910 50 (٪0.4) 11,850 11,921
HUI 153.9 0.8 (٪0.5) 152.6 154
TSX 15,080 10 (٪0.1) 15,050 15,120
NIKKEI 20,440 -120 (٪-0.6) 20,330 20,560
USDX 96.02 0.08 (٪0.1) 95.87 96.16

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد