چهارشنبه 4 مهر 1397

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 4 مهر - 10:25:28

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 66.71 0.42 (٪0.6) 66.29 66.71
DJIA 26,490 -72 (٪-0.3) 26,490 26,562
NASDAQ 8,007 14 (٪0.2) 7,993 8,007
SP500 2,916 -3 (٪-0.1) 2,916 2,919
RUSSELL 1,709 4 (٪0.2) 1,705 1,709
NYSE 13,160 -2 (٪0) 13,160 13,162
HUI 145.2 0.8 (٪0.6) 144.4 145.2
TSX 16,160 -50 (٪-0.3) 16,160 16,210
NIKKEI 24,030 90 (٪0.4) 23,860 24,030
USDX 94.16 0.1 (٪0.1) 94.06 94.2

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد