یکشنبه 4 فروردین 1398

تغییرات روز بورس جهانی

یکشنبه 4 فروردین - 05:06:19

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 77.38 0 (٪0) 77.38 77.38
DJIA 25,500 0 (٪0) 25,500 25,500
NASDAQ 7,643 0 (٪0) 7,643 7,643
SP500 2,801 0 (٪0) 2,801 2,801
RUSSELL 1,506 0 (٪0) 1,506 1,506
NYSE 12,540 0 (٪0) 12,540 12,540
HUI 173.1 0 (٪0) 173.1 173.1
TSX 16,090 0 (٪0) 16,090 16,090
NIKKEI 21,630 0 (٪0) 21,630 21,630
USDX 96.52 0 (٪0) 96.52 96.52

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد