جمعه 1 بهمن 1400

تغییرات روز بورس جهانی

جمعه 1 بهمن - 11:33:01

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 90.74 0 (٪0) 90.74 90.74
DJIA 27,253 0 (٪0) 27,253 27,253
NASDAQ 8,284 0 (٪0) 8,284 8,284
SP500 3,021 0 (٪0) 3,021 3,021
RUSSELL 1,568 0 (٪0) 1,568 1,568
NYSE 13,220 0 (٪0) 13,220 13,220
HUI 207.5 0 (٪0) 207.5 207.5
TSX 16,481 0 (٪0) 16,481 16,481
NIKKEI 21,620 0 (٪0) 21,620 21,620
USDX 98.06 0 (٪0) 98.06 98.06

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد