چهارشنبه 30 آبان 1397

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 30 آبان - 08:20:50

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 65.17 -0.05 (٪-0.1) 64.98 65.34
DJIA 24,470 60 (٪0.2) 24,410 24,510
NASDAQ 6,909 5 (٪0.1) 6,871 6,920
SP500 2,642 1 (٪0) 2,632 2,647
RUSSELL 1,469 -1 (٪-0.1) 1,466 1,474
NYSE 12,050 0 (٪0) 12,020 12,070
HUI 147.2 0 (٪0) 146.7 147.6
TSX 14,877 7 (٪0) 14,830 14,877
NIKKEI 21,470 -110 (٪-0.5) 21,290 21,580
USDX 96.84 -0.01 (٪0) 96.78 96.87

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد