یکشنبه 31 تیر 1397

تغییرات روز بورس جهانی

یکشنبه 31 تیر - 01:18:30

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 79.57 0 (٪0) 79.57 79.57
DJIA 25,060 0 (٪0) 25,060 25,060
NASDAQ 7,820 0 (٪0) 7,820 7,820
SP500 2,802 0 (٪0) 2,802 2,802
RUSSELL 1,697 0 (٪0) 1,697 1,697
NYSE 12,790 0 (٪0) 12,790 12,790
HUI 172 0 (٪0) 172 172
TSX 16,440 0 (٪0) 16,440 16,440
NIKKEI 22,700 0 (٪0) 22,700 22,700
USDX 94.46 0 (٪0) 94.46 94.46

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد