چهارشنبه 29 اسفند 1397

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 29 اسفند - 09:05:04

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 75.4 0 (٪0) 75.4 75.4
DJIA 25,890 -3 (٪0) 25,890 25,890
NASDAQ 7,724 0 (٪0) 7,724 7,724
SP500 2,833 0 (٪0) 2,833 2,833
RUSSELL 1,555 0 (٪0) 1,555 1,555
NYSE 12,760 0 (٪0) 12,760 12,760
HUI 167.4 0 (٪0) 167.4 167.4
TSX 16,190 0 (٪0) 16,190 16,190
NIKKEI 21,530 -40 (٪-0.2) 21,530 21,570
USDX 96.48 0.11 (٪0.1) 96.38 96.49

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد