سه شنبه 3 مهر 1397

تغییرات روز بورس جهانی

سه شنبه 3 مهر - 15:21:17

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 66.43 0 (٪0) 66.29 66.43
DJIA 26,562 0 (٪0) 26,562 26,562
NASDAQ 7,993 -2 (٪0) 7,993 7,995
SP500 2,919 -1 (٪0) 2,919 2,920
RUSSELL 1,705 0 (٪0) 1,705 1,705
NYSE 13,162 2 (٪0) 13,160 13,162
HUI 144.4 -0.4 (٪-0.3) 144.4 144.8
TSX 16,210 0 (٪0) 16,210 16,210
NIKKEI 23,940 70 (٪0.3) 23,820 23,940
USDX 94.1 -0.14 (٪-0.1) 94.1 94.35

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد