یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

تغییرات روز بورس جهانی

یکشنبه 29 اردیبهشت - 11:34:41

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 67.49 0 (٪0) 67.49 67.49
DJIA 25,764 0 (٪0) 25,764 25,764
NASDAQ 7,816 0 (٪0) 7,816 7,816
SP500 2,860 0 (٪0) 2,860 2,860
RUSSELL 1,536 0 (٪0) 1,536 1,536
NYSE 12,660 0 (٪0) 12,660 12,660
HUI 150.5 0 (٪0) 150.5 150.5
TSX 16,400 0 (٪0) 16,400 16,400
NIKKEI 21,250 0 (٪0) 21,250 21,250
USDX 98.01 0 (٪0) 98.01 98.01

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد