پنجشنبه 4 بهمن 1397

تغییرات روز بورس جهانی

پنجشنبه 4 بهمن - 14:57:05

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 68.86 0.21 (٪0.3) 68.7 68.87
DJIA 24,580 70 (٪0.3) 24,560 24,580
NASDAQ 7,026 28 (٪0.4) 7,010 7,026
SP500 2,639 9 (٪0.3) 2,635 2,639
RUSSELL 1,454 3 (٪0.2) 1,451 1,454
NYSE 12,020 30 (٪0.3) 12,010 12,020
HUI 151.9 0.4 (٪0.3) 151.5 151.9
TSX 15,210 30 (٪0.2) 15,190 15,210
NIKKEI 20,570 -20 (٪-0.1) 20,470 20,600
USDX 96.4 0.29 (٪0.3) 96.05 96.4

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد