پنجشنبه 25 مرداد 1397

تغییرات روز بورس جهانی

پنجشنبه 25 مرداد - 23:00:13

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 65.46 -0.71 (٪-1.1) 65.46 67.44
DJIA 25,600 480 (٪1.9) 25,150 25,600
NASDAQ 7,827 59 (٪0.8) 7,765 7,849
SP500 2,845 30 (٪1.1) 2,815 2,850
RUSSELL 1,685 15 (٪0.9) 1,669 1,690
NYSE 12,850 140 (٪1.1) 12,710 12,870
HUI 141.6 -1.8 (٪-1.3) 141.6 146.2
TSX 16,270 120 (٪0.7) 16,140 16,290
NIKKEI 22,192 -8 (٪0) 21,890 22,230
USDX 96.68 -0.01 (٪0) 96.34 96.76

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد