چهارشنبه 2 مرداد 1398

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 2 مرداد - 05:19:26

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 91.21 -0.15 (٪-0.2) 91.05 91.37
DJIA 27,350 0 (٪0) 27,342 27,360
NASDAQ 8,251 13 (٪0.2) 8,236 8,251
SP500 3,005 2 (٪0.1) 3,003 3,006
RUSSELL 1,555 1 (٪0.1) 1,553 1,555
NYSE 13,200 0 (٪0) 13,190 13,201
HUI 209.6 -0.5 (٪-0.2) 209.2 210
TSX 16,570 0 (٪0) 16,570 16,580
NIKKEI 21,620 0 (٪0) 21,620 21,620
USDX 97.69 -0.03 (٪0) 97.69 97.74

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد