پنجشنبه 22 آذر 1397

تغییرات روز بورس جهانی

پنجشنبه 22 آذر - 03:48:17

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 68.64 -0.02 (٪0) 68.59 68.68
DJIA 24,530 -160 (٪-0.6) 24,530 24,690
NASDAQ 7,098 -31 (٪-0.4) 7,098 7,148
SP500 2,651 -12 (٪-0.5) 2,651 2,669
RUSSELL 1,455 -5 (٪-0.3) 1,455 1,463
NYSE 11,940 -50 (٪-0.4) 11,940 12,010
HUI 156.8 0.2 (٪0.1) 156.5 156.9
TSX 14,780 -46 (٪-0.3) 14,780 14,840
NIKKEI 21,600 0 (٪0) 21,600 21,600
USDX 97.04 0.02 (٪0) 96.98 97.12

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد