پنجشنبه 1 فروردین 1398

تغییرات روز بورس جهانی

پنجشنبه 1 فروردین - 07:15:39

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 76.82 2.84 (٪3.8) 73.98 77.06
DJIA 25,750 0 (٪0) 25,700 25,920
NASDAQ 7,729 35 (٪0.5) 7,683 7,775
SP500 2,824 5 (٪0.2) 2,816 2,842
RUSSELL 1,543 4 (٪0.3) 1,537 1,561
NYSE 12,700 10 (٪0.1) 12,670 12,780
HUI 171.2 6.4 (٪3.9) 164.8 171.8
TSX 16,170 20 (٪0.1) 16,130 16,210
NIKKEI 21,610 0 (٪0) 21,610 21,610
USDX 95.92 -0.52 (٪-0.5) 95.76 96.49

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد