چهارشنبه 4 مهر 1397

قیمت روز سکه

چهارشنبه 4 مهر - 10:27:30

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 47,400,000 0 (٪0) 47,400,000 47,400,000
نیم 20,630,000 0 (٪0) 20,630,000 20,630,000
ربع 10,440,000 0 (٪0) 10,440,000 10,440,000
قدیم 37,260,000 0 (٪0) 37,260,000 37,260,000
گرمی 4,891,000 0 (٪0) 4,891,000 4,891,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد