شنبه 30 تیر 1397

قیمت روز سکه

شنبه 30 تیر - 10:42:03

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 29,700,000 0 (٪0) 29,700,000 29,700,000
نیم 13,750,000 0 (٪0) 13,750,000 13,750,000
ربع 7,122,000 0 (٪0) 7,122,000 7,122,000
قدیم 26,780,000 0 (٪0) 26,780,000 26,780,000
گرمی 3,974,000 0 (٪0) 3,974,000 3,974,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد