دوشنبه 27 آبان 1398

قیمت روز سکه

دوشنبه 27 آبان - 13:02:57

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 41,110,000 30,000 (٪0.1) 41,080,000 41,110,000
نیم 21,070,000 0 (٪0) 21,070,000 21,070,000
ربع 12,500,000 0 (٪0) 12,500,000 12,500,000
قدیم 39,730,000 0 (٪0) 39,730,000 39,730,000
گرمی 7,719,000 0 (٪0) 7,719,000 7,719,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد