یکشنبه 31 تیر 1397

قیمت روز سکه

یکشنبه 31 تیر - 01:20:55

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 31,210,000 0 (٪0) 31,210,000 31,210,000
نیم 14,430,000 0 (٪0) 14,430,000 14,430,000
ربع 7,310,000 0 (٪0) 7,310,000 7,310,000
قدیم 27,850,000 0 (٪0) 27,850,000 27,850,000
گرمی 3,988,000 0 (٪0) 3,988,000 3,988,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد