سه شنبه 26 شهریور 1398

قیمت روز سکه

سه شنبه 26 شهریور - 21:37:18

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 40,660,000 0 (٪0) 40,660,000 40,660,000
نیم 21,900,000 0 (٪0) 21,900,000 21,900,000
ربع 12,690,000 0 (٪0) 12,690,000 12,690,000
قدیم 40,290,000 0 (٪0) 40,290,000 40,290,000
گرمی 7,304,000 0 (٪0) 7,304,000 7,304,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد