چهارشنبه 30 خرداد 1397

قیمت روز سکه

چهارشنبه 30 خرداد - 10:28:30

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 25,140,000 10,000 (٪0) 25,130,000 25,140,000
نیم 12,090,000 0 (٪0) 12,090,000 12,090,000
ربع 6,789,000 0 (٪0) 6,789,000 6,789,000
قدیم 23,570,000 0 (٪0) 23,570,000 23,570,000
گرمی 3,696,000 0 (٪0) 3,696,000 3,696,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد

Back to Top