پنجشنبه 6 تیر 1398

قیمت روز سکه

پنجشنبه 6 تیر - 16:57:15

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 45,710,000 0 (٪0) 45,710,000 45,710,000
نیم 22,680,000 0 (٪0) 22,680,000 22,680,000
ربع 11,180,000 0 (٪0) 11,180,000 11,180,000
قدیم 39,360,000 0 (٪0) 39,360,000 39,360,000
گرمی 5,011,000 0 (٪0) 5,011,000 5,011,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد