شنبه 2 شهریور 1398

قیمت روز سکه

شنبه 2 شهریور - 20:39:25

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 41,530,000 110,000 (٪0.3) 41,420,000 41,570,000
نیم 22,380,000 0 (٪0) 22,380,000 22,380,000
ربع 12,590,000 0 (٪0) 12,590,000 12,590,000
قدیم 40,580,000 0 (٪0) 40,580,000 40,580,000
گرمی 6,134,000 16,000 (٪0.3) 6,118,000 6,134,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد