پنجشنبه 25 مرداد 1397

قیمت روز سکه

پنجشنبه 25 مرداد - 05:47:18

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 37,360,000 0 (٪0) 37,360,000 37,360,000
نیم 18,470,000 0 (٪0) 18,470,000 18,470,000
ربع 9,376,000 0 (٪0) 9,376,000 9,376,000
قدیم 35,150,000 0 (٪0) 35,150,000 35,150,000
گرمی 4,826,000 0 (٪0) 4,826,000 4,826,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد