شنبه 10 آبان 1399

قیمت روز سکه

شنبه 10 آبان - 13:53:00

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
امامی 45,500,000 0 (٪0) 45,500,000 45,500,000
نیم 21,910,000 0 (٪0) 21,910,000 21,910,000
ربع 13,510,000 0 (٪0) 13,510,000 13,510,000
قدیم 40,840,000 0 (٪0) 40,840,000 40,840,000
گرمی 8,074,000 0 (٪0) 8,074,000 8,074,000

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد