سه شنبه 29 اسفند 1396

چرا افراد موفق مى شوند؟

بزرگترین دلیل موفق شدن کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها

انجام کارها به طور همزمان(موازی کاری)مانع اساسی پیشرفت!

تفاوت های شخصیت های معمولی و شخصیت های برجسته

آموزش تدوین برنامه بازاریابی

مستند ناشناخته های دنیای پول و سرمایه (قسمت هشتم)

Back to Top