تعریف:

به مقدار کالا یا خدماتی که مصرف‌کنندگان درخواست می‌کنند، "تقاضا" گفته می‌شود. تقاضا به عواملی از قبیل قیمت و درآمد مصرفکنندگان بستگی دارد.