چرا باید در بورس زیان گریز باشیم؟!

چرا در بورس ضرر می کنیم؟!


خيلي از ما وقتي قيمت سهم از قيمت خريد ما فاصله مي گيرد و زيان مي كنيم خود را دعوت به ارامش مي كنيم و تحمل زيان هاي بيست يا سي درصدي را داريم ولي وقتي در حال سود كردن هستيم صبر كمتري داريم اگر شما در بازار جز آن دسته از افرادي هستيد كه وقتي سهمي را در حال زيان هستيد جرات نمي كنيد قيمت ان راهم نگاه كنيد چه برسد به محاسبه زيان ولي وقتي در حال سود كردن هستيد به صورت لحظه اي با ماشين حساب سود خود را حساب مي كنيد با احتمال بالايي شما بسيار زيان گريز هستيد
زيان گريزها وقتي با تمام قوا وارد يك سهم ميشوند  و سهمشان افت مي كند صبر زيادي دارند و  در قيمتهاي پايين تر اضافه هم مي كنند و با بدهي بيشتر اينجا را پايان افت سهم مي دانند ( اين افراد جداي از افرادي هستند كه به صورت پله اي از ابتدا خريد مي كنند) زيان گريزي در نهايت منجر به اين مي شود شما روي هر سهمي كه با ديد ميان مدت كار مي كنيد يا ١٠ درصد سود كنيد و يا ٢٠ درصد زيان

با شروع نزول قیمت، احساس ترس و نگراني ایجاد میشود: «اين سهم از ضرر در بياد ديگه بلند مدت سهم مي خرم »از نظر روانی، انسانها هر پدیده بدی را ابتدائا انکار میکنند ولی بعدش این انکار تبدیل به ترس میشود و با پذیرش ناقص شکست، حالت استیصال ایجاد میشود با  کاهش بیشتر قیمت، سرمایه گذار دچار دست و پا گم کردگی میشود طوری که احساس میکند باید از سهم خارج شود
شايد در نهايت سهمي كه مي خريم را بدون زيان خارج شويم ولي فرصتهاي بسيار بازار را از دست خواهيم داد
طبق بررسيهاي انجام شده ناخرسندي سهامداران از افت قيمتهاي سهمشان ٥ برابر خرسندي سودشان هست يعني٥ ميليون سود شما را اندازه يك ميليون زيان تحت تاثير قرار مي دهد.

اما به نظر من علت اين اتفاق به اصل تقدم برميگردد
به طور ذاتي برداشت انسانها از رفتار كسي كه براي اولين بار ميبينند به اولين برخورد انها بستگي دارد
در واقع نخستین اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم بیشترین اثر را در برداشت‌های کلی ما دارد. این پدیده به اثر تقدم معروف است.
افرادي كه به شدت زيان گريز هستند عموماوقتي سهمي را به صورت حرفه اي مي خرند  طبق اثر تقدم تحت تاثير قيمت ابتدايي كه وارد سهم شده اند خواهند بود و به همين دليل به راحتي حاضر به فروش سهم در قيمتهاي پايين تر نمي شوند اين افراد وقتي بخواهند در مورد شخصي كه تا به حال نديده اند قضاوت كنند اولين رفتاري كه از شخص ميبينند را ملاك قضاوت كلي قرار مي دهند . ( قيمت سهم در زمان خريد)

راهكار : بزرگترين اشتباه يك سرمايه گذار توجه به قيمت خريد است
براي اينكه از شر زيان گريزي خلاص بشين هيچوقت قيمت خريد نبايد براي شما مهم باشد و سخت ترين زمان تصميم گيري ابتداي افت از قيمت خريد ميباشد وقتي كه شما در مرز بسيار نزديك از قيمت خريد قرار داريد با احتمال بيشتري در چاه زيان گريزي خواهيد افتاد.