‍ هدف به اراده‌ي فرد بستگي دارد

 در واقع، هدف آن كاري است كه هميشه مي‌خواهيد انجام دهيد.

يك بار داستاني درباره‌ي آلفرد نوبل، بنيانگذار جايزه‌ي نوبل شنيدم. وقتي برادش درگذشت، وي نسخه‌اي از روزنامه را خريد تا ببيند درباره‌ي برادرش چه نوشته‌اند. بسيار شگفت زده شده بود از اينكه چنين اشتباه وحشتناكي رخ داده است. روزنامه، او را با برادرش اشتباه گرفته بود و آگهي درگذشتي كه مشغول خواندنش بود درباره‌ي خود او بود.

آلفرد نوبل، در جواني در اختراع ديناميت نقش داشت و آن آگهي درگذشت پيش از مرگ تماماً به تشريح مرگ و مير و خرابي‌هايي مي‌پرداخت كه اين نيروي قدرتمند در جهان پديد آورده بود. نوبل گيج شده بود.  وي مي‌خواست به عنوان مرد «صلح» شناخته شود. به سرعت پي برد كه اگر قرار باشد اين آگهي بازنويسي شود، اين وظيفه‌ي خود اوست كه با تغيير طبيعت زندگي‌اش اين كار را انجام دهد. مي‌توانم با اطمينان بگويم كه امروزه آلفرد نوبل بيشتر به خاطر تلاشش براي صلح شناخته مي‌شود تا هر كار ديگري كه در زندگي انجام داده است.
طراحي زندگي‌تان به عهده‌ي خود شماست. همان طور كه مي‌خواهيد، مي‌توانيد شكلش دهيد.

 برگرفته از کتاب: جوهره مدیریت