هر كسي چيزي براي آموختن به شما دارد

آيا تا به حال با افرادي كه حس مي‌كنند داناي كل هستند و هميشه نقش يك كارشناس را بازي مي‌كنند، برخورد داشته‌ايد؟‌ اين دسته،‌ هيچ پيروي به جز خودشان ندارند و همان‌طور كه مي‌دانيد مردم تا نتوانند با شما كنار بيايند، همراه‌تان نخواهند شد.

اگر واقعاً مي‌خواهيد ديگران شما را فردي قابل اعتماد بدانند،‌ جرأت داشته و به ضعف‌هاي خود اقرار كنيد و بخواهيد كه ديگران چيزي به شما بياموزند. اصل یادگیری مي‌گويد:‌ «هر انساني كه ملاقات مي‌كنيم، چيزي براي آموختن به ما دارد» و من اين جمله را باور دارم. با قبول اين اعتقاد، دو اصل را كشف خواهيد كرد. اول،‌آموخته‌هاي‌تان افزايش خواهد يافت. چون با ملاقات مكرر افراد مختلف،‌ فرصت‌هاي زيادي را براي يادگيري به خود مي‌دهيد. دوم، مردم جذب شما مي‌شوند. مثلاً، افراد كاملاً غريبه هميشه با من مثل يك دوست قديمي رفتار مي‌كنند، چون من با گشاده‌رويي با آنها برخورد كرده و خودم را نسبت به ايشان و دانسته‌هاي‌شان مشتاق نشان مي‌دهم.

 برگرفته از کتاب: به سوی طلا