ااصول موفقیت نابغه هاي سرمایه گذاري (قسمت دوم)

در قسمت اول اصول موفقیت نابغه های سرمایه گذاری، پنج اصل سرمایه گذاری را از موفق ترین سرمایه گذاران جهان مورد بررسی قرار دادیم:

1- حفظ سرمایه

2- اجتناب از ریسک 

3- فلسفه سرمایه گذاري مخصوص به خود 

4- طراحی سیستم شخصی

5- اعتماد به نفس برای سرمایه گذاری های بزرگ

در این مقاله چند اصل دیگر را بررسی می کنیم:

اصل سرمایه گذاری 6: سرمایه گذاران موفق بر میزان بازده ای که پس از پرداخت مالیات به دست می آید، تمرکز می کنند.

سرمایه گذاران موفق خرید و فروش سهام خود را به گونه ای تنظیم می کنند که پرداخت مالیات خود را تا حد ممکن کم کنند. در صورتی که سایر سرمایه گذاران تاثیرات مالیات را نادیده می گیرند.

اصل سرمایه گذاری 7: سرمایه گذاران خبره تنها روی چیزی که درک می کنند سرمایه گذاری می کنند.

هنگام خرید سهام باید متوجه موقعیت های سودمند در حوزه تخصص خودتان باشید. یکی از پیش نیاز های ضروری موفقیت در بازار سهام، داشتن درک عمیق از کاری ست که انجام می دهید.

اصل سرمایه گذاری 8: سرمایه گذاران موفق از سرمایه گذاری در بخش هایی که با معیارهایشان سازگار نیست اجتناب می کنند.

در خرید و فروش سهام باید معیار های مخصوص به خود داشته باشید تا بتوانید به آسانی به بخش هایی که مطابق با معیارهای شما نیست «نـه » بگویید. اتخاذ معیارهای دیگران در خرید و فروش سهام در نهایت منجر به ضرر شما خواهد شد.

 اصل سرمایه گذاری 9: سرمایه گذاران خبره به طور مستمر تحقیق و تحلیل انجام می دهند.

در سرمایه گذاری تنهاباید تحلیل های متخصصانی را بپذیریم که دلایل پرمحتوا و محکمی دارند. به طور مستمر به دنبال فرصت های جدید باشیم و تنها به آخرین نکات و پیشنهادات یک مشاور اکتفا نکنیم. باید به طور مستمر تحقیق و مطالعه کرده و اخبار اقتصادی را ثانیه به ثانیه دنبال کنیم.

 اصل سرمایه گذاری 10: در صورت نبودن فرصتی مطابق با معیارهایتان صبور باشید و به انتظار بنشینید.

این تصور که سرمایه گذاران بازار سهام در همه حال باید در بازار مشغول انجام معامله باشند، تصور اشتباهی ست. سرمایه گذار موفق بی اندازه صبور است. در هنگام نبود موردی مطابق با معیارهایش، اقدام به خرید و فروش موارد دیگری نمی کند.

 اصل سرمایه گذاری 11: سرمایه گذاران موفق، به محض تصمیم گیری فورا اقدام می کنند و کارها را به تعویق نمی اندازند.