تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار.

در بخش های قبل در مورد اشتیاق و ایمان به عنوان اولین گام های رسیدن به ثروت صحبت کردیم. در این مقاله می خواهیم گام سوم را که همان تلقین است مورد بررسی قرار دهیم.

 

گام سوم

تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار.

تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می سازد.

تلقین به خود، خودبه خود به ذهن نیمه هوشیار می رسد و آن را تحت تأثیر افکار قرار می دهد. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن می تواند ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند.

برای استفاده از اصل تلقین به خود 3 اقدام زیر را انجام دهید:

اول: به مکانی آرام بروید، در شرایطی باشید که کسی مزاحم شما نشود و سپس چشمان خود را ببندید و با صدای بلند مبلغ درخواستی را به زبان بیاورید و محدوده زمانی تعیین شده برای تحصیل این پول را مشخص سازید و همچنین ببینید که برای کسب این دارایی از چه می خواهید مایه بگذارید. و وقتی که این دستورالعمل ها را به کار می برید خود را ببینید که این پول را به دست آورده اید.

دوم: این برنامه را آن قدر در ذهن خود مجسم کنید تا بتوانید در ذهن پولی را که قصد انباشت آن دارید ببینید.

سوم: هدف نوشته شده خود را درجایی بگذارید که بتوانید آن را شب و صبح ببینید. آن را قبل از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید؛ آن گونه که در خاطره شما سپرده شود.

هر بدبیاری، هر شکست و هر دل شکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت دارد. ادامه ی مطلب...

 

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

 تصور، پنجمین قدم به سمت ثروت

خودتان را خوب ارائه کنید.

نقاط ضعف و قوت شما چیست؟