اشتیاق، نقطه شروع همه موفقیت ها

ناپلئون هیل با الهام از اندرو کارنگی که رمز موفقیت خود را برای او شرح داده بود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را به رشته تحریر درآورده است. هیل برای نوشتن این کتاب به مدت 20 سال به تحلیل زندگی صد مرد نامی پرداخت و حاصل آن را به صورت 13 گام برای رسیدن به ثروت شرح داده است. این کتاب چگونگی دست یابی به هدف را توضیح می دهد. در این کتاب می توان به این پی برد که توانگری تنها با معیار پول قابل اندازه گیری نیست و دوستی های ادامه دار، مناسبات خانوادگی و احساس درک همدلانه میان همکاران نعمت بزرگی است که اسباب آرامش ذهن می شود.

بنا به گفته هیل ثروت نصیب کسانی می شود که سخت کوش اند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتی اندیشیدن را شروع می کنید و ثروتمند می شوید درمی یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود، باید هدف مشخصی داشته باشید. یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیرممکن حرف می زنند. همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمی رسند می دانند، همه از نشدنی ها حرف می­زنند. موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند و شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آن ها نفوذ کند.

آنچه را مغز انسان تصور و باور کند به آن می رسد.

گام های ارائه شده در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید:

گام اول

اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت ها

هیل در گام اول، اشتیاق را نقطه شروع همه موفقیت ها می داند و رمز موفقیت ادوین بارنس (کسی که با افکاری سلاطین گونه به  ثروت زیادی دست یافت) را در این می داند که برای خود راه بازگشتی باقی نگذاشت، یا باید پیروز می شد و یا از بین می رفت

هر کس که طالب پیروزی است باید کشتی ها و پل های پشت سرش را در آتش بسوزاند و راه های عقب نشینی را بر خود ببندد.

این گونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد و این شرط لازم موفقیت است . خواستن تنها به ثروت نمی انجامد، اما مشتاق ثروت بودن، با ذهنیتی وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راه های رسیدن به هدف و در کنار همه این ها مداومت و  پایداری در برابر شداید و مشکلات اسباب غنا می گردد.  ادامه ی مطلب...

 

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

تلقین به خود، گام سوم برای رسیدن به ثروت

دانش تخصصی ، گام چهارم برای رسیدن به ثروت

تصور، پنجمین قدم به سمت ثروت