داستان افرادی که بعد از شکست به موفقیت بزرگی رسیده اند (قسمت سوم)

در این بخش از مقالات کارآفرینی و مدیریت در سایت سرمایه دار نگاهی به داستان موفقت 6 نفر از بزرگترین افراد موفق در عرصه تجارت می اندازیم ، افرادی که داستان آن ها پایان خوشی دارد اما ویژگی مشترک این افراد ریشه گرفتن موفقیتشان از شکست های قبلی است. این افراد مثال های مشهودی هستند که اثبات می کنند چرا شکست نباید شمارا از اهدافتان دور کند.
در قسمت قبلی  داستان موفقیت بیل گیتس ثروتمندترین فرد حال حاضر جهان را باهم بررسی کردیم که چگونه پس بارها رد شدن ایده هایش به سرمایه عظیم دست یافته است.

3-جورج استین برنر ، صاحب یک تیم برشکسته.

قبل از اینکه استین برنر به سبب مالکیت و موفقیت در دوره ریاست تیم بیسبال نیویورک یانکیس نامی دست و پا  کند ، صاحب تیم بسکتبال کوچکی به اسم کلیولند پیپربک در سال 1960 بود، این تیم در سال 1962 به دلیل شکست های پیاپی و عدم کسب پشتوانه مالی مناسب با رای اکثریت سهام داران ورشکست اعلام شد.

به نظر می رسید این شکست سنگین استین برنر بر عملکرد او وقتی در دهه 70 میلادی وارد تیم بیسبال نیویورک یانکیس شد تاثیر منفی  بگذارد ، مخصوصا که تیم در دهه 80 و 90 میلادی با شکست ها و زیان های زیادی رو به رو بود. با این وجود و برخلاف انتظارات عموم و انتقادات زیادی که از تصمیمات استین برنر مطح شده بود ، سرانجام با رهبری و مدیریت او تیم بازگشت خارق العاده ای داشت به طوری که 6 مرتبه بین سال های 1996 تا 2003 ، قهرمان سری مسابقات جهانی لیگ بیس بال شد و رکورد سود آوردترین تیم تاریخ مسابقات لیگ بیس بال را به خود اختصاص داد.


داستان افرادی که بعد از شکست به موفقیت بزرگی رسیده اند (قسمت چهارم)