داستان افرادی که بعد از شکست به موفقیت بزرگی رسیده اند (قسمت اول)

داستان افرادی که بعد از شکست به موفقیت بزرگی رسیده اند (قسمت اول)

 

شکست هیچوقت جایگزین موفقیت نیست این را همیشه باید بخاطر بسپارید، شکست خوردن نیز برای خود ارزشمند است چون شما را به سمت موفقت بزرگتری سوق می دهد. آنچه که مهم است درس گرفتن و واکنش مناسب در مقابل هر شکست است.

در این بخش از مقالات کارآفرینی و مدیریت در سایت سرمایه دار نگاهی به داستان موفقت 6 نفر از بزرگترین افراد موفق در عرصه تجارت می اندازیم ، افرادی که داستان آن ها پایان خوشی دارد اما ویژگی مشترک این افراد ریشه گرفتن موفقیتشان از شکست های قبلی است. این افراد مثال های مشهودی هستند که اثبات می کنند چرا شکست نباید شمارا از اهدافتان دور کند.

 1-آریانا هافینگتون ، کسی که توسط 36 ناشر رد شد

باورش سخت است که یکی از نام آشنا ترین افراد حوزه نشر و موسس انتشارات هافینگتون پست ، حداقل توسط 36 ناشر اصلی در زمان خود جواب رد شنیده است.
آریانا هافینگتون مدت ها قبل ازینکه امپراطوری هافینگتون پست بنا نهاده شود تلاش کرد کتاب دوم خودش را به چاپ برساند که توسط 36 ناشر پاسخ منفی شنید. تا نهایتا توانست آن را به چاپ برساند.

حتی انتشارات هافینگتون پست خود یکباره و ناگهانی به موفقیت و سرمایه کنونی نرسیده است. در زمان راه اندازی نظرات منفی زیادی راجب کیفیت و پتانسیل موفقیت این موسسه وجود داشت. کاملا مشهود است که هافینگتون با موفقیت از پس این حملات برامد که امروزه به عنوان بزرگترین موسسه انتشاراتی و یکی از موفق ترین رسانه ها در دنیای وب شناخته می شود.


داستان افرادی که بعد از شکست به موفقیت بزرگی رسیده اند (قسمت دوم)