مرگبارترین سوانح هواپیماهای مسافرتی ایران

بر اساس آمار شبکه ایمنی هوانوردی ایران، 1530 سانحه هوایی در ایران اتفاق افتاده است که حدود 60 حادثه مرگبار بوده اند.

همان طور که در اینفوگرافی زیر مشاهده می کنید، از سال 59 تا کنون تعداد 18 هواپیما دچار سانحه شده. بر اساس اطلاعات شبکه ایمنی هوانوردی در 40 سال اخیر، بیش از 1400 تن از هموطنانمان در حادثه های تلخ سقوط هواپیما جان خود را از دست داده اند.

همان طور که در این اینفوگرافی ملاحظه می کنیم، بیشترین علل  سقوط هواپیما در این سال ها نقص فنی هواپیما یا برخورد با کوه بوده است.

باشد در آینده شاهد تکرار این سوانح نباشیم

 

مرگبارترین حوادث هوایی ایران در ۴۰ سال اخیر