رشد جمعیت و تاثیر آن بر کسب و کار+ [اینفوگرافی]

درصد رشد جمعیت در دوران کشاورزی که به عنوان تعداد نیروی کار محسوب می‌شد به عنوان مزیت محسوب شده و تعداد بالای فرزندان و رشد تعداد افراد در سطح جامعه باعث پیشرفت آن شود. اما اکنون دیگر تعداد افراد جامعه تنها مسئله ما نیست، بلکه کیفیت فرزندان و کیفیت افراد جامعه و درنتیجه آن سرمایه انسانی حاصل شده از آنان برای پیشرفت جامعه بسیار مهم تلقی می‌شود. در نتیجه باید در این زمینه تلاش های جدی صورت گیرد، چراکه هر فرد برای ورود به بازار کار باید از مهارت برخوردار باشد. از این رو نگاهی به آمار های رشد جمعیت میتواند به عنوان یک دید کلی ما را به سمتی موفق سوق دهد.

به طور مثال کشور هند که دارای جمعیتی بالای یک میلیارد نفر است به تازگی به این نکته پی برده است که تنها از طریق مهارت افزایی در سطح جامعه میتواند به جامعه‌ای توسعه یافته دست پیدا کند. در همین راستا این کشور هزینه های زیادی را صرف نظام آموزشی خود کرده است.

در ایران نیز با توجه به این نرخ رشد جمعیت، میتوان با ایجاد نظام آموزشی درست که بتواند فرصت های شغلی توامان با بهره وری بالا ایجاد بکند را راه اندازی کرد و باعث پیشرفت هرچه بهتر جامعه شود.

بیشر بخوانیم: نرخ اشتغال پیرمندان در دنیا [اینفوگرافی]

 

این آمار نشان دهنده رشد جمعیت ایران از سال 2006 تا 2016 است. در سال 2016، جمعیت ایران به حدود 1.15 درصد افزایش می یابد.

رشد جمعیت و اشتغال