سیگنال خرید غپاک

فعاليت اصلي شرکت، فرآوري، توليد و توزيع و فروش کليه محصولات لبني و بستني و شير خام در داخل و خارج از شرکت. سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم و يا مشارکت در امر خريد، ساخت، توسعه و تکميل و راه اندازي طرحهاي توليدي واحدهاي فرآوري و توليد محصولات لبني و بستني غذاي کودک و بزرگسال در داخل يا خارج از کشور و واردات وصادرات وتوليد محصولات لبني و بستني بوده است.

قیمت خرید :1301 ریال

قیمت هدف:1430 ریال

میزان بازدهی:10 در صد

محدوده ی زمانی:کوتاه مدت

 

بیشتر بخوانیم: سیگنال فروش کاما (شرکت باما)

با توجه به نمودار زیر مشاهده میکنید که الگوی فیبوناچی بازگشتی برای حرکت اصلاحی در 23.6 درصد 1433 ریال می باشد.

استوکاستیک نیز با برگشت از محدوده ی 20 درصدی میتواند تا 70 درصدی صعود کند.

RSI نیز در حدود 40 درصد می باشد که برای افزایشش میتوان انتطارش را داشت.

 

سیگنال خرید سهم