پر درآمدترین شغل ها کدام اند؟ (قسمت اول)

شغل مناسب یکی از دغدغه های یک جوان 20 تا 30 ساله است. یکی از معضلات اساسی هرکشوری ایجاد اشتغال آن هم شغل مناسب برای هرشخص متناسب با سن و مهارت و تجربه کاری شخص است. با توجه به امکانات هرکشوری بعضی از مشاغل هنوز بازار کار برای خود دارند و بعضی دیگر از این شغل ها یا دوره ی عمرش گذشته یا اشباع شده است.

بحث ما نیز بر روی مشاغلی است که هنوز بازار کار دارند و دارای درآمد مناسبی میباشد.

در حالت کلی مشاغلی وجود دارند که بازار کار برای آنها همیشه وجود داشته و مشاغلی نیز وجود دارند که به دلیل تحولات جامعه شکل گرفته اند.

در اینجا ما تعدادی از شغل های پردرآمد در ایران را بررسی میکنیم :

1-دندانپزشکی

در کنکور تمام افراد رشته ی تجربی برای قبولی در این شاخه باهم سخت رقابت میکنند به طوری نه فقط سال قبل از کنکور بلکه از همان ابتدای دبیرستان برای قبولی برنامه ریزی کرده و سخت مشغول مطالعه می شوند. پس از قبولی در کنکور نیز بعد از گذراندن 6 سال میتوانند برای خود مطب تاسیس کرده و به کار مشغول شوند. درست است که لوازم دنداپزشکی دارای قیمت بالایی می باشد ولی هرکس میداند که درآمد دندان پزشکان بسیار بالاست.

در حال حاظر نسبت دندانپزشکان برای جمعیت 80 میلیونی کم است و تا چند سال دیگر هنوز بازار کار وجود دارد. التبه این برای دنداپزشکان عمومی می باشد. متخصصان این حوزه تعداد بسیار محدودی داشته به طوری که برای هر 27 هزار نفر یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد.

2- داروسازی

این رشته در گروه پزشکی چندان مورد علاقه ی دانشجویان نیست البته در بین کل رشته ها به عنوان یک رشته عالی محسوب میشود. این رشته نیز حداقل 6 ساله است.بعد از فارغ  التحصیلی نیز میتوانند برای خود یا داروخانه تاسیس کرده و کسب و کار خود را راه اندازی کنند یا در کارخانه های داروسازی به فعالیت مشغول شوند و ازآنجایی که مصرف دارو بسیار بالاست بازار کار خوبی نیز در پیش روی این گروه شغلی می باشد.  

3- مترجمی زبان های خاص

در دنیای تجاری امروز، زبان های خاصی مثل چینی و روسی بسیار پرکاربرد شده است طوری که در هر مکان تجاری، یک فرد چینی حضور دارد. شرکت های بازرگانی نیز نیاز به برقراری ارتباط با کشورها و افراد اقتصادی چینی و روسی دارند در این همین راستا بازار مناسبی برای مترجمان چینی در شکورمان وجود دارد و از این رو میتوان منبع درآمد مناسبی برای افراد شاغل در این زمینه پیدا شود.

و همچنین زبان های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای مترجم این زبان ها است. رشد بازار هند و بزرگ شدن اقتصاد این شکور باعث شده که کارشناسان به این باور رسیده اند که این کشور در سالهای نه چندان دور وارد دنیای بزرگ اقتصاد و تجارت می شود و البته مترجمان هندی نیز میتوانند از این فرصت استفاده کرده و درآمد خوبی بدست آورند.