مردم اروپا چقدر پول نقد در کیفشان دارند؟ [اینفوگرافی]

در حال حاضر چقدر پول نقد در کیف پول خود دارید؟ از لحاظ تاریخی، مشخص شده است که میزان پول نقد موجود در کیف پول، یک شاخص کلیدی برای استفاده از پول نقد است. بر اساس تحقیقات بانک مرکزی اروپا، مردم منطقه یورو در سال 2016، به طور متوسط 65 یورو در کیف پول خود نگهداری کرده‌اند. در این بررسی مشخص شده که ساکنین آلمان بیشترین پول نقد را با خود حمل می‌کنند. موجودی کیف پول آلمانی‌ها به‌طور متوسط 103 یورو است. بعد از آلمان، کشورهای لوکزامبورگ (102 یورو) و اتریش (89 یورو) بیشترین نقدینگی را با خود حمل می‌کنند. همچنین کشورهای پرتغال و فرانسه نیز کمترین میزان پول را با خود حمل می‌کنند.