آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت یازدهم)

در ادامه تحلیل صورت های مالی ابتدا به تحلیل نسبتهای سودآوری می پردازیم:

این گروه از نسبت ها نشاندهنده ی منابع کسب درآمد و تاثیر گذاری آنها بر کل سود هستند.

1-نسبت بازده فروش :  این نسبت نشان می دهد که شرکت از هریک ریال فروش کالای خود چه مقدار سود بدست آورده است.اینطور تفسیر می شود که بزرگ بودن این نسبت برتری شرکت را نسبت به سایر رقبا نشان می دهد.

فروش خالص / سود خالص = بازده فروش

2-  بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت نتیجه ی سرمایه گذاری صاحبان سهام واحد تجاری را نشا ن می دهد.

حقوق صاحبان سهام / سود خالص = بازده حقوق صاحبان سهام

در قبال تفسیر این نسبت نیز گفته میشود رشد این نسبت برتری شرکت را نشان میدهد.

3- بازده دارایی ها: این نسبت کارایی مدیریت را نشان میدهد به طوری این نسبت بازده هایی را نشان میدهد که شرکت برای سرمایه گذاران خود بدست آوره است.

جمع دارایی ها / سود خالص = بازده دارایی ها

هرچه قدر بازده دارایی شرکتی بیشتر باشد ارزش سهام آن شرکت نیز بیشتر است.

دوره‌های آموزشی سایت سرمایه دار به شما کمک میکند تا تحلیلی درست از سهام شرکت ها داشته تا بتوانید خودتان وارد بازار بورس شده و درآمد کسب کنید. برای ثبت نام از طریق شماره 02177451966 یا آیدی تلگرام @www_sarmayedar_com با ما در تماس باشید.

ودر آخر نسبت های اهرمی که نشاندهنده ی توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت است.

1-نسبت بدهی : این نسبت هر چه کمتر باشد بهتر است.

جمع دارایی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی

2- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام  : این نسبت نشان میدهد که یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند.

حقوق صاحبان سهام / جمع بدهی ها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

تا اینجا موارد مهم نسبتهای مالی گفته شد.

بتا یک سهم چیست؟

بتا یک مفهوم مانند سایر مفاهیم بورس است که برای ارزیابی یک سهم و انتخاب آن سهم بکار میرود.البته تعریف دقیق تر بتا چنین است : نسبت ریسک سیستماتیک یک سهم به ریسک بازار  که پیش نیز با انواع ریسک آشناشده بودیم.

بتا نیز مانند سایر مفاهیم مقادیری را برای خود اتخاذ میکند که به مثابه مفاهیم قبلی چنین است که :

1-کوچکتر از یک

2- برابر یک

3-بزرگتر از یک

بتا یک نسبت است ، نسبت بین ریسک بازار و ریسک سهم مورد نظر.

حال اگر مقدار این نسبت کوچکتر از یک شد این مفهوم رامی رساند که هرچقدر ریسک بازار بیشتر شود این سهم به نسبت کمتری از بازار دچار ریسک شده و در زیان و سود آن نیز به نسبت کمتری متضرر یا منتفع می شود.

به طور مثال اگر ضریب بتای سهمی 0/5  باشد اگر کل بازار 10 درصد ضرر کند سهم مورد نظر فقط 5 درصد یعنی نصف بازار ضرر میکند و همچنین این در سود نیز صادق است یعنی با 10 درصد سود بازار این به اندازه 5 درصد سود می برد.

نسبت برابر یک یعنی دقیقا به اندازه بازار چه در هنگام سوددهی چه در هنگام زیان دهی، سهم متضرر یا متنفع میشود.

و نسبت بزرگتر از یک به طور مثال مقدار 3 ینی اگر بازار به اندازه 5 درصد سود کند سهم ما به اندازه  15 درصد سود میکند.

خب الان وقت آن شده است که چند تا سایت که مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار است را به شما معرفی کنیم.

www.tsetmc.com

www.codal.ir

www.seo.ir

www.sena.ir

www.rdis.ir

www.ime.co.ir

 دوره‌های آموزشی سایت سرمایه دار به شما کمک میکند تا تحلیلی درست از سهام شرکت ها داشته تا بتوانید خودتان وارد بازار بورس شده و درآمد کسب کنید. برای ثبت نام از طریق شماره 02177451966 یا آیدی تلگرام @www_sarmayedar_com با ما در تماس باشید.

مقالات مرتبط:

آموزش گام به گام حرف ای بورس(قسمت پنجم)

آموزش گام گام حرفه ای بورس( قسمت ششم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت هفتم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت هشتم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت نهم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت دهم)