آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت دهم)

این جلسه به تشریح کامل تحلیل صورتهای مالی جهت تحلیل بنیادی می پردازیم.

ترازنامه ،اولین صورت مالی که تمام سرمایه گذاران توجه خود را به آن جلب می کنند.

ترازنامه شامل سه بخش دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحبان سهام است.

معادله اصلی حسابداری برابر است با  :     حقوق صاحبان سهام + بدهی ها = دارایی ها

ولی هر کدام از این بخش ها دارای چه قسمت هایی هستند؟

دارایی ها شامل دارایی های جاری و دارایی غیر جاری(ثابت) است.

دارایی های جاری مثل وجه نقد، حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و ...

دارایی های غیر جاری مثل سرمایه گذاری های بلند مدت و ...

بدهی ها نیز دو نوع هستند: بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری

و در نهایت حقوق صاحبان سهام

دومین صورت مالی  صورت سود وزیان است.

صورت سود و زیان شامل انواع درآمد ها مانند درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی  و هزینه ها شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های مالی ، هزینه ای غیر عملیاتی و ... هستند.

دوره‌های آموزشی سایت سرمایه دار به شما کمک میکند تا تحلیلی درست از سهام شرکت ها داشته تا بتوانید خودتان وارد بازار بورس شده و درآمد کسب کنید. برای ثبت نام از طریق شماره 02177451966 یا آیدی تلگرام @www_sarmayedar_com با ما در تماس باشید.

سومین صورت مالی صورت جریان وجوه نقد است.

صورت جریان وجوه نقد جریانات ورودی و خروجی وجه نقد را که در نتیجه سرمایه گذاری ها و عملیات شرکت و فعالیت های تامین مالی صورت گرفته را تفکیک شده نشان می دهد.

یادداشتهای توضیحی که به صورت ضمیمه درکنار صورتهای مالی ارائه می شود اطلاعات مفیدی مانند : خط مشی شرکت و روش استهلاک و .. ارائه می دهد.

حال چگونه میتوان از این صورتهای مالی برای تحلیل سهام و انتخاب سهام برتر استفاده کرد؟

ما در جلسات گذشته نمونه ای از نسبتهای مالی را ذکر کردیم. بله درست است برای تفسیر این اطلاعات باید از نسبتهای مالی که شامل نسبهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و نسبتهای سودآوری استفاده کرد. البته همانطور که گفته شده تنها این نسبتها نمی توانند برای تحلیل مناسب باشند. این نسبتا فقط با مقایسه ارقام در طول چند سال و همچنین مقایسه این ارقام با سایر شرکتهای موجود در یک صنعت کارآمدی دارد.

نسبتهای نقدینگی: قدرت نقدینگی یک شرکت یکی از عوامل بسیار مهم در انتخاب سهام آن شرکت است.به طوری که در صورت نداشتن قدرت نقدشوندگی خوب، توصیه به خرید آن سهم نمی شود.

1-نسبت جاری : این نسبت توانایی شرکت را در باز پرداخت بدهی های کوتاه مدت نشان میدهد.

بدهی های جاری/دارایی های جاری  = نسبت جاری

2- نسبت آنی (سریع) : این نسبت قدرت نقدینگی شرکت را بهتر از نسبت جاری نشان میدهد چرا که فقط از دارایی های بسیار نقد استفاده میکند.

بدهی های جاری/مطالبات + سرمایه گذاری های کوتاه مدت + وجه نقد = نسبت آنی

3- سرمایه در گردش : این نسبت بیان کننده بدهی مازاد یا دارای  مازاد شرکت است.

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش

نسبتهای فعالیت:

1-نسبت گردش کالا : این نسبت نشان میدهد که چند بار کالا در طول سال خریداری و فروخته شده است.

موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی کالا

2- دوره ی وصول مطالبات : این نسبت نشان میدهد که چه مدت زمان طول می کشد که یک شرکت بدهی های خود را وصول کند.

متوسط فروش نسیه روزانه / حسابهای دریافتنی = دوره ی وصول مطالبات

نسبتهای ذکر شده جز مهمترین نسبت ها در نسبتهای نقدینگی و نسبتهای فعالیت هستند.

در جلسه ی بعد ادامه نسبتهای مالی  گفته خواهد شد.

دوره‌های آموزشی سایت سرمایه دار به شما کمک میکند تا تحلیلی درست از سهام شرکت ها داشته تا بتوانید خودتان وارد بازار بورس شده و درآمد کسب کنید. برای ثبت نام از طریق شماره 02177451966 یا آیدی تلگرام @www_sarmayedar_com با ما در تماس باشید.

 

مقالات مرتبط:

آموزش گام به گام حرفه ای بورس(قسمت چهارم)

آموزش گام به گام حرف ای بورس(قسمت پنجم)

آموزش گام گام حرفه ای بورس( قسمت ششم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت هفتم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت هشتم)

آموزش گام به گام حرفه ای بورس (قسمت نهم)