آموزش گام به گام حرفه ای بورس( قسمت ششم)

تا اینجا یک سری کلیات در زمینه بورس ارائه شده است. در قسمت هفتم آموزش بورس، وارد حوضه تخصصی تحلیلگری می شویم.همانطور که گفته شد، برای تحلیل درست باید همزمان از دو تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده شود.به طوری که ابتدا با تحلیل بنیادی، سهام با ارزش شناسایی سپس به وسیله تحلیل تکنیکال نقطه ورود و خروج مشخص شود.

تحلیل بنیادی به دو طریق انجام می شود:

1-تحلیل تمام مسائل و خبرهای مربوط به صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند. به طور مثال، شرکت ایران خودرو که زیر مجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات آن است. ابتدا باید تمام مسائل مربوط به این صنعت خودرو بررسی شود.

2-تحلیل مسائل داخلی شرکت اعم از وضعیت درآمد، بدهی، نسبتهای مربوط به صورتهای مالی مثل نسبت نقدینگی و... که اساسا از طریق صورت های مالی شرکت قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانیم:تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خلیج فارس

 

برای اینکه در زمینه تحلیل اخبار مربوط به صنعت مورد نظر به درستی نتیجه گیری کنیم ابتدا باید درک درستی از فعالیت های شرکتهای موجود در آن صنعت داشته باشیم.مثلا اینکه آیا شرکتها دارای کالای صادراتی هستند یا اینکه فقط در داخل محصولات خود را به فروش میرسانند. به زبان ساده باید پیگیر خبرهای آن ها باشیم که چه اتفاقی افتاده و نتیجه آن اتفاق آیا به نفع شرکت است یا خیر.

در مورد تحلیل خود شرکت مثل خبرهای منتشر شده در مورد هیئت مدیره یا افزایش و کاهش سرمایه و یا تحلیل صورتهای مالی باید به سایت خود شرکت و سایت سازمان بورس و سایت کدال رفت و تمام جزییات آنها را بررسی کرد.

 

آموزش بنیادی

 

صورت های مالی اساسی و مورد نیاز کدام اند؟

ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد،

ترازنامه چیست؟

یکی از انواع صورت های مالی که دارای سه بخش دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام است.که هریک از این بخش ها دارای زیر مجموعه های خاص خود هستند.

صورت سود و زیان چیست؟

سود یا زیان ویژه را نشان داده و شامل خلاصه ای از درآمدها و هزینه های شرکت برای یک دوره زمانی معین می باشد.

صورت گردش وجوه نقد چیست؟

یکی از صورت های مالی که علت تغییرات وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی را، نشان می دهد.

بیشتر بخوانیم:آموزش گام به گام حرف ای بورس(قسمت پنجم)

 

درباره تحلیل این صورتهای مالی میتوان گفت باید با دوره های قبل به طور مقایسه ای بررسی شود و و همینطور این مقایسه بین شرکتهای موجود در یک صنعت باشد نه با صنایع مختلف.

استفاده از نسبتهای مالی برای تحلیل صورت های مالی میتواند مفید باشد.

مثل نسبتهای نقدینگی ، نسبت های اهرمی، نسبتهای فعالیت، نسبت های سود آوری که هر کدام دارای مفاهیم مختلفی است.

و بررسی ارزش معاملات، تعداد معاملات، حجم معاملات که آیا در یک دوره زمانی افزایش پیدا کرده اند یا کاهش.

مثلا در بررسی همزمان قیمت سهام و حجم معاملات متوجه میشویم که حجم معاملات به نوعی تایید کننده روند قیمت است.یعنی با افزایش قیمت سهام و همزمان با افزایش حجم معاملات متوجه میشویم که تایید افزایشی بودن قیمت سهام را ب ما می دهد.

دو نوع P/E داریم: شرکت و صنعت.

به شرکتهای دارای P/E پایین تر از P/E صنعت، سهام ارزشی گفته می شود.البته طبق بررسی های انجام شده این سهام طی زمان بازدهی بیشتری دارند. و البته دارای ریسک کمتر.

و بر عکس به شرکتهای دارای P/Eبالاتر از P/E صنعت، سهام رشدی گفته می شود.البته این نوع سهام میتوانند دارای بازده فراوان در مدت زمان کوتاه باشند. ولی به هر حالت دارای ریسک بیشتری هستند.

در هنگام بررسی EPS اولا باید دقت شود که نسبت به دور های قبلی چقدر رشد داشته و سپس بین شرکتهای صنعت بیشتر است یا کمتر.

سهام شناور آزاد چیست؟

به قسمتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله و در اختیار عموم مردم  است. والبته قالبیت نقد شوندگی سهم را نشان می دهند. هر چه بیشتر باشد بهتر ولی نه خیلی زیاد، چون نوسانات سهم زیاد می شود.