مدیریت مؤثر هزینه های شخصی (قسمت دوم)

هنگامی که شروع به برنامه ریزی بودجه خود می کنید، طبیعی است که نتوانید به طور دقیق همه هزینه هایتان را لیست کنید و یا پس از آن با خطای پیش بینی (انحراف بودجه) زیادی روبرو شوید.  

در مقاله مدیریت مؤثر هزینه های شخصی (قسمت اول) سه روش صحیح بودجه بندی و مدیریت هزینه های شخصی را بیان کردیم در این مقاله سه راهکار دیگر را بیان می کنیم:

چهارم: طبقه بندی هزینه ها در سه قسمت
هزینه های ثابت (اجاره خانه، قسط وام و ...)، هزینه های متغیر (نیازهای خانه، درمان، پوشاک و ...) و هزینه های اختیاری (همانطور که در پست قبل گفته شد هزینه های غیرعادی شما که بدون آنها هم می توانید به زندگی عادی خود ادامه دهید اما به طور حتم نمی خواهید آنها را حذف کنید)

پنجم: چرا مرحله چهارم را انجام دهیم!؟
چون با این روش هم بهتر می توانید هزینه های خود را بشناسید و پیش بینی کنید و هم می توانید با شناخت هزینه های خود، قسمت های قابل تغییر و بهبود را پیدا کنید. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید زیرنظر داشتن هزینه های متغیر و اختیاری هستند، چرا که اغلب پیش بینی نشده و یا غیرمنتظره هستند و تلاش افراد را در پایبندی به برنامه بودجه ناتمام می گذارند.

ششم: هزینه ها را اولویت بندی کنید
بسیار مهم است که این کار را انجام دهید. اولویت اصلی (هزینه هایی که نمی شود حذف کرد و یا حتمی هستند)، اولویت های میانی و اولویت های پایین را در هزینه ها مشخص کنید و در نظر داشته باشید که هزینه های احتیاری در اولویت های پایین قرار می گیرند.

مقالات مرتبط:

چطور از پس انداز خود استفاده کنیم؟

چگونه اولویت بندی کنیم؟