فرهنگ سازمانی و تفکر رشد محور

 انسان ها بطور طبیعی و ذاتی "تفکری رشد محور" دارند. ولی گاهی اوقات این فرهنگ معیوب و نابالغ سازمان هاست که بخاطر محدودیت هایی که بوجود می آورد اجازه نمی دهد تا این نوع تفکر شکوفا گردد. در نتیجه وجود چنین شرایطی سطح اشتیاق بکار کارکنان بشدت نزول خواهد کرد. تحقیقات انجام شده توسط موسسه معتبر گالوپ نشان می دهد که در سطح جهانی 87% کارکنان شرکت ها از اشتیاق بکار پایینی برخوردار ند.

 فرهنگ سازمانی چگونه مانع شکوفایی استعداد ها می شود؟

وقتی کارکنان تمایل زیادی به دست و پنجه نرم کردن با چالش های بزرگ، بسیار فراتر از آنچه که سیستم ها،  ساختارها،  فرایندها، ضوابط و استانداردهای سازمانی امکان آن را به آنها میدهد از خود نشان دهند ولی با سد فرهنگ سازمانی همچون:

" این روشی نیست که ما در این شرکت کار ها را انجام می دهیم" یا
"شرایط الآن مهیا نیست. بروید اول شرایط را مهیا کنید بعد فکر می کنیم" یا
"الآن سرمون شلوغه بعدا" یا
"میگه الآن وضع چشه"
برخورد کنند ذهن افراد منجمد می شود و ما فقط یک سری افراد بی انگیزه خواهیم داشت که در اولین فرصت شرکت را ترک خواهند کرد.

 یکی از روش های خلاقانه تحول چنین فرهنگ مسمومی نهادینه کردن "فرهنگ بازی" در کلیه عناصر سازمانی است. فرهنگی که در آن افراد بتوانند توانمندی ها و شایستگی های خود را روزانه بطور فردی و تیمی در عمل بنمایش بگذارند، حق انتخاب داشته باشند، بتوانند ریسک کنند، از اشتباه کردن نترسند، با سرعت بیاموزند، پاسخگوی عمل خود باشند، شبکه بسازند، دیده شوند.


مقالات مرتبط:

تمرکز ، کلید اصلی موفقیت در کار

تفاوت طرز فکر مدیران آمریکایی و ژاپنی!

رهبران بالقوه احتياج به عنوان رهبري ندارند.