چطور از پس انداز خود استفاده کنیم؟

پس انداز جز جدایی ناپذیری از اقتصاد شخصی همه افراد شده است چه افرادی که بخشی از درآمد های خود را ذخیره می کنند و چه افرادی که نمی توانند این کار را انجام دهند ، همه به این امر اذعان دارند که پس انداز ضرروی و مهم است ، اما مشکل بزرگ زمانی است که به درستی از پس اندازمان استفاده نمی کنیم.
زمانی که یک منبع پس انداز اضطراری ایجاد کردید، بسیار مهم است که از آن فقط برای مواقع اضطراری استفاده کنید! معنی اضطرار و ضرورت را همگی می دانیم،

اما برخی از آنها را برای شما مثال می زنیم:

  • هزینه های درمانی الزامی که توسط بیمه پوشش داده نمی شوند
  • مخارج و هزینه های شخصی در هنگام عدم اشتغال
  • پوشش دادن یک هزینه سنگین پیش بینی نشده مانند قبض برق و یا مالیات!
  • تعمیرات اساسی خودرو و یا مسکن


از پس انداز اضطراری خود برای موارد زیر استفاده نکنید:

  • تراز کردن بودجه خود (رساندن میزان درآمد به هزینه ها)
  • خریدن یک ست مبلمان جدید!
  • مسافرت و گردشگری
  • خریدن لوازم الکتریکی خانگی زمانیکه وسیله موجود سالم و کافی است
  • پرداخت قبض های جاری تلفن همراه و شارژ اینترنت و ...

 

مقالات مرتبط:

بدانید واقعا چه می خواهید؟

اولویت اول همواره حفظ سرمایه است