6 گام اساسی برای مدیریت زمان کاری (قسمت اول)

یکی از دلایلی که باعث می شود عملکرد کارکنان یه سازمان یا شرکت ضعیف باشد، عدم مدیریت زمانی است  که در محیط کار حضور دارند. زمانی که به جای اینکه صرف پیشبرد کارها بشود، صرف یه سری کارهای بی مورد می شود. البته نمی خواهیم بگوییم که کارکنان این کارهای بی مورد رو از عمد انجام می دهند. به هیچ وجه.  می خواهیم بگویم که خیلی ها توانایی مدیریت زمان را در محل کار ندارند. کاری که بر خلاف ظاهر ساده اش، پیچیده است.
اما امروز  به شما مژده می دهیم که نگران نباشید. ما راه حل هایی معرفی می کنیم که به شما کمک می کند تا زمان کاریتان را مدیریت کنید. راه حل هایی که از کتاب شکستن مرزهای عملکرد انتخاب شده است.

گام اول: دوباره کاری را کنار بگذارید.

اگر هر روز 15 دقیقه را صرف باز خوانی یا بازبینی اسناد یا ایمیل ها کنید ، هر سال 97 ساعت را هدر می دهید. که در آن هیچ اقدام مفیدی انجام نداده اید . بسیاری از کارمندان یک ساعت از روز را برای بازبینی موضوعاتی هدر می دهند که هیچ اقدام مفیدی در رابطه با آن ها انجام نمی شود. این زمان برابر 6 هفته هدر رفته در هر سال است! آیا مایل هستید به هر سال 6 ساعت اضافه کنید؟!

گام دوم: فهرست کارهای روزانه را کوتاه نگه دارید.

بسیاری از افراد ، داشتن فهرست فعالیت های روزانه را راهی برای حفظ نظم می دانند. فهرست کارهای روزانه به شما کمک می کند تمرکز خود را بر اولویت های مهم و مسائل ارزشمند حفظ کنید. تهیه فهرست بلافاصله بهره وری شما را بیشتر می کند. کلید افزایش عملکرد محدود کردن فهرست فعالیت های روزانه به حداکثر 6 مورد است . یعنی در فهرست روزانه فقط 6 مورد از مهمترین کارهای آن روز را بنویسید و بر انجام آن موارد متمرکز شوید.

گام سوم: زمان موجود برای هر کار را مشخص کنید.

پروژه های بزرگ را به بازه های زمانی کوتاه و قابل مدیریت تقسیم کنید. کارهایی وجود دارند که شاید آن ها را مدت ها معوق گذاشته اید ، آن ها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید و در بازه های زمانی کوتاه انجام دهید. فهرستی از کارهایی که باید هر روز انجام دهید تهیه و زمان لازم برای انجام آن ها را واقع گرایانه جلوی هر مورد یادداشت کنید. ساعات لازم برای انجام کارهای خود را باهم جمع کنید.

 

6 گام اساسی برای مدیریت زمان کاری (قسمت دوم)