اولویت اول همواره حفظ سرمایه است

 احتمالاً این جمله مشهور از وارن بافت مرد بزرگ بازار سرمایه را شنیده اید که می گوید: «اولویت اول سرمایه گذاری باید حفظ اصل سرمایه باشد». اگر دقایقی به این فکر کنید که چگونه و با چه زحمتی پولتان را پس انداز کرده اید و وارد بازار بورس شده اید، آن وقت دیگر سراغ هر سهم ناشناخته سرمایه بر بادده ای نخواهید رفت.

 بررسی منابع اینترنتی می تواند مفید باشد اما هیچ سهمی را به صرف معرفی دیگران نخرید. اگر می خواهید معامله گر موفقی باشید، همواره تحلیل شخصی خود را داشته باشید. هیچوقت اصل سرمایه خود را براساس شایعات و اخبار به خطر نیندازید.

 اگر در سهمی ابهام و نااطمینانی به قدری باشد که خطر زیان کردن در سرمایه اولیه شما حس شود، با احتیاط دست به معامله بزنید. این امر تنها به دلیل حفظ پول اولیه نیست (هر چند این خود دلیل مهمی است) بلکه می تواند بار روانی دیگری نیز داشته باشد. تجربه نشان داده است که فشار عصبی ناشی از کاهش اصل سرمایه از نظر روانی بسیار بیشتر از از دست رفتن فرع آن خواهد بود و در این حالت فرد قدرت تصمیم گیری منطقی خود را از دست خواهد داد. نقل قول معروفی وجود دارد که می گوید: «شما اصل سرمایه خود را حفظ کنید، فرصتهای سودآوری خود به سراغ شما خواهند آمد».

 با کسب تجربه در بازار خواهید فهمید، در برخی مواقع بهترین استراتژی می تواند خروج از بازار باشد و قبل از ورود نیز باید بازار را از نظر مساعد بودن برای سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار داد. همچنین به تدریج یاد می گیرید، یک معامله گر حرفه ای در مواقعی فقط به نظاره بازار می نشیند و بیرون گود منتظر فرصتها می ماند. همیشه فعال بودن در بازار، رویکرد منطقی ای نیست.


برگرفته از کتاب مطالعه ای بر بازار بورس ایران


مقاله مرتبط:

فقط کاری را که می‌فهمید انجام دهید!