فقط کاری را که می‌فهمید انجام دهید!

ماجرا این بود که با به وجود آمدن اینترنت و اقبال همگانی نسبت به آن،همه کمپانی هایی که در زمینه اینترنت فعالیت می کردند،ناگهان رشد بی سابقه ای تجربه کردند.کافی بود که اسم شرکت شما لغت"آنلاین" و یا "نِت" در خود می داشت تا همه در آن سرمایه گذاری کنند.

شرکت مایکروسافت نیز در همین دوران سهامش به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
دورانی که از سال 1995تا 2000 بازار شکل گرفت و بعدها بازار سهام دنیا شاهد پدیده ی به نام ""حباب دات کام"" بود.

تمام سهامداران و مشاوران وارن بافت به وی توصیه کردند که در مایکروسافت سرمایه گذاری  کند.
بافت هرگز در مایکروسافت سرمایه گذاری نکرد.
وی در هیچ کمپانی اینترنتی دیگری هم سرمایه گذاری نکرد.
وی همچنان به راه خودش ادامه داد و در پاسخ هم مشاورانش میگفت؛

من فقط در تجارتی سرمایه‌گذاری میکنم که اصول و طبیعت آن را بفهم.
تقریبا چند ماه بعد،همانطور که وی پیش بینی کرده بود،""حباب دات کام"" ترکید و کمپانی های بسیاری در عرض چند روز نابود شدند!

نتیجه گیری:

این امر در واقع  شما را از انجام کاری که اطلاعات کافی در مورد آن ندارید  بر حذر می دارد!

مهم است که پیش از آغار هر کاری، اول درباره ی آن یاد بگیرید و اصول حاکم  بر آن را بفهمید.

توجه کنید که فرد شما بایستی این کار را انجام دهید!این که دوست،آشنا و یا همکارانتان آن را می فهمد کافی نیست.

در پایان این نکته را در نظر بگیرید که:

«همه چیز را همگان دانند» و شما فقط باید کاری را که می فهمید انجام دهید!

برگرفته از کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه


مقالات مرتبط:

ضرر را به حداقل برسانید(سرمایه گذاری در بازار سهام)