رهبران بالقوه احتياج به عنوان رهبري ندارند.

يكي از سوء تعبيرات راجع به رهبري اين است كه مردم گمان مي‌كنند رهبري يعني يك عنوان و يا پشت ميز بزرگي نشستن. اما اين طور نيست. براي رهبر بودن، نيازي نيست كه حتماً در صدر باشيد. اگر شما نيز اين طور فكر مي‌كنيد، سخت در اشتباهيد.
در رأس هرم بودن، كسي را تبديل به رهبر نمي‌كند. قانون تأثير در كتاب 21 قانون رهبري به خوبي اين مفهوم را توصيف مي‌كند: «بهترين ميزان براي سنجش رهبري ميزان اثرگذاري است، نه بيشتر نه كمتر.»

من از آن جايي كه سال‌ها مسؤوليت‌ هدايت افتخاري سازمان‌هاي زيادي را بر عهده داشته‌ام، مردمان زيادي را غرق در توهم ارتباط پشت ميز نشيني و رهبري ديده‌ام. افراد گرفتار اين توهم در صورت برچسب نخوردن با عنوان رهبري و شناخته نشدن از نظر همگان، بسيار عذاب خواهند كشيد. اين عده به جاي تلاش براي برقراري روابط با افراد گروه و تأثيرگذاري از اين راه، همواره به دنبال يدك كشيدن عنوان رهبر و اعمال قدرت بر ديگران هستند. و متأسفانه اين تلاش بي‌حاصل، آنها را هر روز و هر روز غمگين‌تر مي‌كند. به نحوي كه تصميم مي‌گيرند گروهي ديگر، رهبري ديگر و سازماني ديگر را تجربه كنند.


 برگرفته از کتاب: رهبری 360 درجه
نوشته: جان ماکسول