پاسخ مناسب اقتصادی به سیاست های ترامپ چیست؟

درباره راهبرد لازم براي واكنش به پديده ترامپ، به طور كلي دو ديدگاه در ايران وجود دارد:

١- ديدگاهي كه معتقد است تا ترامپ هنوز جا گير نشده و جزئيات راهبرد خود را شكل نداده، ايران بايد از عطش او براي يك دستاورد فوري در روزهاي آغازين استفاده كند و با او به مذاكره بنشيند و با دادن امتيازاتي ولو امنيتي، دفع شر او كند.

٢-ديدگاهي كه قائل است، نوع رفتار ترامپ در ميان مدت ايجاد شكاف هايي در فضاي بين المللي مي كند كه فضاي زيستي و امنيتي جالب توجهي را براي ايران ايجاد مي كند، و اگر ايران به عنوان مثال يك سال با استفاده از سلسله اي از تاكتيكها- خصوصا مالي- بتوانند فشار را تحمل كند، يا نيازي به امتيازدهي به آمريكا نخواهد داشت يا از موضعي بسيار قوي مي توان سر ميز مذاكره مجدد بنشيند.

نگارنده عميقا با راهبرد دوم همدل است، چرا كه ترامپ اگر قدر رژيم مالي تحريمي كه اوباما براي او به إرث گذاشته را بداند- كه مي داند- هرگز در موقعيت اكنون اماده يك مذاكره- بقول اقاي روحاني- برد برد نيست.خيلي هم مثل اوباما در قيد حفظ ائتلاف جهاني نيست و براي تحريم مالي ايران هم نيازي به اين ائتلاف ندارد. اگر هم بخواهد مذاكره كند، در موقعيت همه يا هيچ است.
تقليل ابزار چانه زني آمريكا در مواجهه با ايران نيازمند دو پيشنياز است.
 اول تغيير تيم مستقر در بانك مركزي كه انگيزه و دليلي براي نجات ايران از تحريم هاي مالي ندارند و احتمالا أعم از تغيير يا عدم تغيير رييس جمهور در سال ٩٦ رخ خواهد داد.

دوم ،زمان. در واقع هر چه زمان رياست جمهوري ترامپ جلو مي رود همراهان بيشتري براي پيمان دو يا چند جانبه پولي، براي روا كردن اختيار خريد و فروش هايي كه براي ضمانت برخي از وجوه رژيم ارزي خود لازم داريم و ... پيدا خواهيم كرد.

پي نوشت: مي ماند خبرگي در استفاده از ابزارهاي مالي براي بي اثر كردن رژيم تحريم مالي حاصل از برجام . اين يكي را به تمامي در ميان گروهي از نخبگان مالي كه بخشي در اين دولت و بخشي در دولت قبل مسئول بوده اند، مي توان يافت.

مقالات مرتبط:

پیش بینی کاهش قیمت دلار در سال جدید میلادی

موانع اصلاحات اقتصادی در ایران