مشکل اصلی سازمان ها در امر فروش چیست؟

یک سازمانی را در نظر بگیرید که تازه شروع به کار کرده است.این سازمان سعی می کند بهترین تبلیغات را انجام دهد .در بهترین نقطه شهر با بالاترین قیمت بیلبورد اجاره می کند و در مطبوعات و صدا و سیما تبلیغات می کند.

برای فروش محصولاتش جایزه می گذارد.

طراحی ساختمانش را با قیمت های گزاف انجام می دهد اما،این سازمان برای آموزش نیروهایش حاضر نیست ریالی سرمایه گذاری کند.

جایزه دادن خوب است.تبلیغات خوب است.طراحی ساختمان و ویترین فروشگاه خوب است اما،مهم تر از همه آنها عامل انسانی است.اینکه افراد سازمان و فروشگاه ما با مشتری چطور ارتباط برقرار می کند مهمتر است.

چقدر فروشگاه بزرگ و شیک و....در بهترین نقطه شهر با کالاهای چند ده میلیونی می شناسید که بر روی ویترین با یک ورق کاغذA4  نوشته ؛
به یک کارگر ساده نیازمندیم.

معنای این کار این است که آن همه سرمایه را می دهم دست تو کارگر ساده.آن وقت تو کارگر ساده برای ما بفروش.مقالات مرتبط:

استرس، نابودکننده‌ی مذاکره ی فروش و فروشنده
تکنیک پیشنهادات پلکانی در فروش