چگونه خلوت روزانه می تواند بر روی موفقیت یا شکست هدفها تاثیر بگذارد؟

یک عنصر اصلی تامل هدفدار، تدارک دیدن یک وقت آزاد پانزده دقیقه ای روزانه است، به نحوی که بتوانید آرام شوید و مشغله روزانه پریشانتان نسازد. هرقدر این وقت آزاد روزانه را که به آن خلوت می گوییم منظمتر انجام دهید، هر چه بیشتر از توهمات نقاب برمی دارید.
یک خلوت قادر است به شما کمک کند تا زندگی روزانه تان را بطور موثر مدیریت کنید. خلوت کردن به زبان ساده همان جریان تمرکز منظم بر احساسات، اولویت ها و افکار است.

چگونه خلوت کنیم؟

اول از همه بنشینید. مثلا یک روز صبح کمی زودتر از خواب بیدار شوید و قبل از اینکه به هر کار دیگری بپردازید، فقط آرام بنشینید و به مدت 3 تا 4 دقیقه به افکار و احساستان توجه کنید. سپس افکار خود را متمرکز کنید.
تصور کنید که احساسی از آرامش و سکوت دارید یا رابطه باارزشی دارید (مثلا دارید به حرفهای یک نفر گوش می دهید). می توانید تصور کنید که دارید روزی سرشار از هدف یا ارزش به خصوصی را سپری می کنید.

آرشیتکت اول باید طرح یا ایده ای داشته باشد تا بعد بتواند ساختمان را طراحی کند. هنرمند هم اغلب یک الهام مشابه دارد. به خلوت خود فکر کنید تا طرحی برای هدف و زندگیتان ایجاد کنید.

این خلوت را بطور مرتب تکرار کنید. لااقل روزی یک بار. بعضی ترجیح می دهند در میانه روز یا آخر وقت خلوت کنند. بهتر آن است که نگذاریم حتی یک روز بدون صرف وقتی برای خلوت کردن، که معنویتمان را تقویت می کند، بگذرد.

بالاخره یک وقت شروع می کنیم به ژرفترین بخش وجودی مان توجه کردن و در این مرحله اشتیاق غریبی در ما ایجاد می شود. خلوت کردن باعث می شود روزانه عمیق ترین و اساسی ترین نظراتمان نسبت به زندگی را به یاد بیاوریم.

از کوزه همان تراود که در اوست. معنی عملی این عبارت این است که در زندگی به سمت چیزی کشیده می شویم که به آن بیشتر فکر می کنیم و در عمق قلب خود باورش داریم یا انتظارش را میکشیم.

به مدت یک هفته با قلب و ذهن باز آن را امتحان کنید، بعد خودتان قضاوت کنید که آیا برایتان مفید بوده یا نبوده است. اگر مفید بود آن را ادامه دهید و عادت خلوت کردن را گسترش دهید، به زودی تغییر شما و حس هدفتان، بخش اعظمی از زندگیتان می شود.
خلوت به همراه تجسم یکی از قوی ترین ابزارهای در اختیار شماست. ذهن و تصورات درون آن است که موفقیت یا شکست هدفها و مقاصد را تعیین می کنند.


برگرفته از کتاب برنده باشیم
اثر ریچارد لیدر

مقالات مرتبط:

اشتیاق، نقطه شروع همه موفقیت ها
بیندیشید و ثروتمند شوید