چطور قدرت فکرخودتان را چند برابر کنید؟

مغز انسان مثل یک باتری الکتریکی است. اگر چند باتری را با هم به کار بیندازید انرژی بیشتری نسبت به یک باتری تکی می گیرید. اما یک باتری تکی فقط به اندازه ی سلول های خودش نیرو و ظرفیت دارد.

کار مغز هم مشابه همین است. بعضی از مغزها از بعضی دیگر کارآمدترند. یک گروه از مغزها که به هم متصل شده باشند و با هماهنگی هم کار کنند، از یک مغز تکی انرژی فکری بیشتری ایجاد می کنند. همانطور که اگر باتری های الکتریکی را از جهت درست به هم متصل کنیم انرژی بیشتری می دهند.

پس برایتان مشخص می شود که راز قدرت آدم هایی که اطراف خودشان را با افراد خوش فکر دیگر پر می کنند، چیست؟ حالا برای اینکه فاز روانی اصول خرد جمعی و اتاق فکر را بهتر درک کنید، یک مثال دیگر برایتان می زنم. 

وقتی چند فکر با هم و با هماهنگی هم کار کنند، انرژی برایند این افکار در دسترس تک تک افراد گروه قرار دارد.

 هنری فورد با وجود فقر و نداشتن تحصیلات آکادمیک و با وجود نادیده گرفته شدن توسط دیگران، کسب و کار خودش را شروع کرد. آقای فورد توانست در عرض ده سال این سه کمبود خودش را جبران کند و تنها در عرض 25 سال یکی از پولدارترین آدم های امریکا شد.

بیشترین جهش ناگهانی آقای فورد مربوط به وقتی می شود که با توماس ادیسون دوست شد و متوجه شد که اتحاد چند ذهن و فکر می تواند آدم را به چه جاهایی برساند!!  بد نیست بدانید اوج موفقیت آقای فورد زمانی حاصل شد که با هاروی فایرستون و جان باروز کار مشترکش را شروع کرد. هر کدام ازاین آدم ها ذهن فوق العاده ای داشتند. 

از اینجا آدم می فهمد که چقدر راحت می شود با ایجاد اتحاد دوستانه بین چند ذهن، قدرت قابل ملاحظه ای ایجاد کرد.

 برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل