چطور از سختی ها عبور کنیم؟

چه قدرتی به افراد صبور نیرو می دهد تا سختی ها را تحمل کرده و از آن عبور کنند؟

آیا صبر به صورت روحی، ذهنی یا شیمیایی در ذهن افراد ایجاد می شود؟

آیا کسی که بعد از بارها شکست و با وجود اینکه تمام دنیا با او مخالف هستند، باز هم بجنگد آدم زیرکی ست؟

ناپلئون هیل توانسته است به کمک 500 نفر از موفق ترین مردم امریکا، دانش موفقیت را توسعه دهد. افرادی مثل توماس ادیسون و هنری فورد جزو آن 500 نفر هستند.

آقای استون -رئیس بیمه امریکا- ، بهترین شاگرد ناپلئون هیل بود که توانست موفقیت زیادی کسب کند. بعد از اینکه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید در سال 1937 چاپ شد، یک کپی از آن به دست آقای استون رسید.او آنقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفت که یک نقشه بیست ساله برای خودش ترسیم کرد. در آن زمان آقای استون خدمات بیمه ای ارائه می کرد و درآمدش نهایتا چهار هزار دلار در هفته بود. بعد از مطالعه این کتاب تصمیم گرفت تا بیست سال بعد برای خودش یک شرکت بزند و رئیس آن شود و می خواست بیشتر از ده میلیون دلار هم سرمایه داشته باشد.

جالب است بدانید حتی قبل از اینکه فرصت بیست ساله ای که به خودش داده بود تمام شود، توانست رئیس چهار شرکت بزرگ بیمه شود و بیش از 35میلیون دلار ثروت کسب کند و امروز ثروتش بیش از 100میلیون دلار تخمین زده شده. او این موفقیت را مدیون فلسفه اندرو کارنگی می داند و بخصوص اینکه اعتقاد دارد قطعیت هدف از همه چیز مهم تر است.  دوهزار فروشنده او اکنون موفق ترین افراد در صنعتت بیمه هستند و هرکدامشان یاد گرفته اند که از این دانش استفاده کنند و روی مفهوم قطعیت هدف تاکید دارند.

پس بیکار ننشینید و برای خودتان یک هدف ترسیم کنید. ادامه ی مطلب...

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

 

مقاله های مرتبط:

چطور قدرت فکر خودتان را چند برابر کنید؟