چطور قاطعیت خودمان را تقویت کنیم؟

چهار مرحله ساده وجود دارد که می شود به کمک آن عزم شما راسخ شود. برای انجام این چهار مرحله نه لازم است تحصیلات بالایی داشته باشید و نه لازم است خیلی باهوش باشید. فقط باید برایش کمی وقت صرف کنید و کمی هم تلاش کنید.

این چهار مرحله عبارتند از:

  • یک هدف قطعی به همراه تمایل و اشتیاق کافی برای رسیدن به این هدف.
  • یک نقشه و طرح قطعی و مشخص باپیگیری زیاد.
  • ذهنی که به روی همه ی تفکرات منفی بسته باشد. از جمله پیشنهادهای منفی خویشاوندان و دوستان.
  • اتحادی دوستانه با شخص یا اشخاصی که شما را به دنبال کردن نقشه هایتان و رسیدن به هدفتان تشویق کنند.

این چهار قدم برای موفقیت در تمام کارها ضروری هستند. باید رعایت این چهار قدم برایتان یک عادت شود. با این مراحل می توانید سرنوشت اقتصادی خودتان را کنترل کنید. این دستورالعمل، مراحل لازم برای رسیدن به استقلال فکری است. با دنبال کردن این موارد می توانید به ثروت، قدرت، شهرت یا هرررچیز دیگری که می خواهید برسید. با این دستورالعمل می توانید رویاهایتان را محقق کنید.  ادامه ی مطلب...

 برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

خرد جمعی، نهمین قدم به سمت ثروت!

چطور قدرت فکر خودتان را چند برابر کنید؟