انتقاد

آیا شما از آن آدم هایی هستید که از انتقاد وحشت دارند؟ اجازه بدهید بعضی از نشانه های ترس از انتقاد را با هم بررسی کنیم.

اغلب مردم نمی گذارند دوستان و خانواده شان نصیحت و توصیه ای بکنند؛ چون از انتقاد می ترسند. تعداد زیادی از مردم با نارضایتی زندگی می کنند و تا آخر عمر به همین منوال ادامه می دهند چون همیشه می ترسند که اگر بخواهنداشتباهاتشان را اصلاح کنند و به آن ها اعتراف کنند، مردم از ایشان انتقاد می کنند و آنها هم از انتقاد می ترسند.

هرکسی که این ترس را تجربه کرده می داند که اثر منفی آن در نابودی خواسته اش چقدر زیاد است. میلیون ها نفر بعد از ترک مدرسه دیگر به دنبال تحصیلات نمی روند، چون از انتقاد می ترسند. آن ها می ترسند که به اشتباهات گذشته خودشان اعتراف کنند. تعداد بیشماری از مردم هم به اقوامشان اجازه می دهند که در زندگی شان همه جوره دخالت کنند و زندگی شان را نابود کنند؛ چون می ترسند مورد انتقاد فامیل قرار بگیرند.

ولی واقعیت این است که هر کسی حق دارد زندگی اش را آنگونه که می خواهد اداره کند. معمولا مردم دوست ندارند شانس خودشان را در زمینه کسب و کار و تجارت امتحان کنند، چون می ترسند اگر شکست بخورند سیل انتقادهابه سمتشان سرازیر شود. در این موارد ترس از انتقاد که یک پارامتر منفی است از خواسته و تمایل پیشی می گیرد و باعث توقف فرد می شود. ادامه ی مطلب...

 برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

چطور از سختی ها عبور کنیم؟

خرد جمعی، نهمین قدم به سمت ثروت!

چطور قدرت فکر خودتان را چند برابر کنید؟