صبر و پافشاری

صبر، هشتمین قدم در رسیدن به ثروت است. صبر، یک پارامتر ضروری در رسیدن به خواسته هایتان است. اراده در واقع پایه ی صبر است. به همین علت است که وقتی اراده  و خواستن با هم جمع شوند هیچ چیزی نمی تواند جلو آن ها را بگیرد. خواستن، نقطه شروع همه ی موفقیت هاست. 

این را در ذهنتان داشته باشید که خواست ضعیف، نتایج ضعیفی را برایتان به همراه می آورد. یک آتش کم، مقدار کمی گرما تولید می کند. پس اگر صبرتان کم است سعی کنید آتش خواسته هایتان را شعله ورتر کنید.

آن هایی که قدرت تحملشان بالاست پاداشش را هم می گیرند و به هر هدفی که دنبالش باشند می رسند. تازه این همه ی قضیه نیست. آن ها چیز مهم تر دیگری هم به دست می آورند: "یادگیری از اشتباهات". دانشی که هر شکست برایتان به همراه بیاورد یک مزیت بسیار ارزشمند است. می توانید به خودتان یاد بدهید که صبر داشته باشید. صبر یک ثبات ذهنی است. پس می شود آن را رشد داد. عوامل مختلفی می توانند باعث افزایش صبر ما باشند از جمله:

الف- قطعیت هدف:  اینکه بدانید چه می خواهید، اولین و مهم ترین قدم در تقویت صبر است. یک انگیزه قوی به شما کمک می کند که سختی های زیادی را تحمل کنید.

ب- خواسته: اگر واقعا هدفتان را بخواهید و آن هدف برایتان مهم باشد، خیلی راحت می توانید در مسیر رسیدن به آن هدف صبرکافی داشته باشید.

پ- خودباوری: به توانایی خودتان در تحقق خواسته تان معتقد باشید و با صبر، طرحتان را اجرا کنید.

ت- قطعیت نقشه ها: طرح ها و نقشه های سازمان دهی شده حتی اگر ضعیف و غیر عملی باشند، می توانند صبر شما را تقویت کنند.

ث- دانش دقیق: اینکه بدانید طرحتان از نظر علمی و تجربی، اصولی و درست است باعث می شود خیالتان راحت باشد که بالاخره به نتیجه مورد نظر خواهید رسید و در نتیجه اعتماد بیشتری داشته باشید و این حس، صبر شما را تقویت می کند. پس دقت کنید که حدس زدن کافی نیست؛ چون حدس یعنی عدم اطمینان. چیزی که می تواند به راحتی می تواند به صبر و پشتکار شما لطمه بزند.

ج- همکاری: همکاری و هماهنگی با دیگران، موجب تقویت صبر می شود.

چ- عادت: صبر نتیجه ی مستقیم عادت است. ذهن خوراکی را که روزانه به او می دهیم جذب می کند و برایش یک عادت می شود. ترس- بدترین دشمن شما- می تواند با تکرار صبر و جرات مداوا شود.

از سرمایه صبر خودتان استفاده کنید و خوب دقت کنید و ببینید در این مورد چه کمبودی دارید؟  خودتان را دقیق ارزیابی کنید و ببینید که در چند مورد از مواردی که گفتیم ضعف دارید؟ ادامه ی مطلب...

 

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

چطور قاطعیت خود را تقویت کنیم؟

چطور از سختی ها عبور کنیم؟

خرد جمعی، نهمین قدم به سمت ثروت!