چطور کاری را که دوست دارید انجام دهید؟

چطور به جایگاهی که می خواهید برسید؟

هر کسی عاشق انجام کاری ست که فکر می کند می تواند خیلی خوب انجامش بدهد. همانطور که یک نقاش دوست دارد با رنگ کار کند و یک نویسنده دوست دارد بنویسد. آن هایی که استعدادهای مشخصی دارند اصولا در همان بخش ها دوست دارند کار کنند.

اول باید تصمیم بگیرید چه نوع شغلی می خواهید؟  اگر شغلی که دوست دارید داشته باشید وجود نداشته باشد، شاید بتوانید آن را ایجاد کنید.

 در مرحله دوم باید شخص یا شرکتی را انتخاب کنید که دوست دارید برایش کار کنید.

سوم: باید سیاست های شغلی، بقیه پرسنل و شانس های ارتقای کارتان را بررسی کنید.

چهارم: با آنالیز خودتان و قابلیت ها و استعدادهایتان، ببینید چه کاری را بهتر می توانید انجام دهید. یعنی ایده ها و سرویس هایی را که در آن ها حرفی برای گفتن دارید لیست کنید و بسنجید.  ادامه ی مطلب...

 

برگرفته از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

 

مقاله های مرتبط:

صبر و پافشاری

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که از انتقاد وحضت دارند؟

چطور قاطعیت خود را تقویت کنیم؟