‍ چه كساني بايد عضو گروه‌ یا تیمتان باشند ؟


ورزشكاران اين حقيقت را به خوبي مي‌دانند. آنها مطمئن هستند كه بدون حضور بازيكنان مناسب و توانمند، پيروزي‌‌شان ممكن نيست. حضور اين گروه‌ها در همه‌ي ابعاد زندگي لازم است. اگر مي‌خواهيد به رؤيايتان تحقق بخشيد، به افرادي نياز داريد كه در طول فرآيند همراهي‌تان كنند. اگر زندگي هر انسان موفقي را مطالعه كنيد، متوجه گروهي از افراد مي‌شويد كه در تحقق رؤياها،‌‌ در كنار آنها بوده‌اند.
چه كساني بايد عضو گروه‌تان باشند؟ پاسخ اين سؤال به رؤيايتان بستگي دارد. چند سال پيش دوستم والت كلستد ، ويژگي‌ افرادي را كه در گروه بايد حضور داشته باشند به صورت زير خلاصه كرد:


  • جرأت داشته باشد كه در طول مسير همراهي‌تان كند، نه اين‌كه فقط در زمان پيروزي كنارتان باشد.
  • با احترام، نظرش را راجع به ايده‌هايتان بگويد، نه اينكه تحقيرتان كند.
  • بهترين‌ها را انتظار داشته باشد.
  •  توانايي‌ها و مهارت‌هايتان را تحسين كند.
  • فرصت رشد و يادگيري بيشتر را برايتان فراهم كند.
  • عواقب كارها و تصميمات را برايتان توضيح دهد.
  •  شما را تشويق كند تا پشتكار داشته باشيد و ثابت قدم بمانيد.

     برگرفته از کتاب: نقشه رویا