از زمانی که نرخ ارز در بودجه سال 95 ،2997 تومان اعلام شده انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

عده ای می گویند چرا به جای 2997 تومان نرخ ارز 3000 تومان تعیین نشده است؟و عده ای نیز معتقدند که این نرخ با توجه به اینکه قرار است پول های بلوکه شده به ایران باز گردد این نرخ مناسب است.

عده ای نیز معتقدند این میزان نرخ ، بالاست و در سال های گذشته از بالا بودن نرخ ارز تجربه خوبی کسب نشده است و باعث می شود کالاهای داخلی نتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. 

اما اکثر کارشناسان معتقدند باید به جای نرخ ارز 2997 تومانی باید نرخ ارز 3000 تومان تعیین می شد و دولت اینگونه نرخ گذاری را بر اساس کار کارشناسی انجام نداده و بیشتر جنبه روانی داشته است.

به گفته اقتصاد دانان نرخ ارز باید 3000 تومان می بود و این نوع قیمت گذاری شبیه به قیمت گذاری بازاریان است که برای ایجاد جو روانی اینگونه نرخ تعیین می کنند.

البته تا الان مسئولین مربوط در رابطه با دلایل اینگونه نرخ گذاری دلیلی بیان نکرده اند. هرچند که چندی پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته بود که بودجه سال 95 با کار کارشناسی دقیق تعیین شده و کارشناسان سازمان ساعت ها بر روی آن کار کرده اند.