بعد از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که تایید کننده صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران بود تحریم ها در حال نابود شدن است.که به دنبال ان دولت ها و شرکت های خصوصی خارجی زیادی برای برقراری ارتباط با ایران اقدام نموده اند.البته در ماه های گذشته نیز اینگونه فعالیت ها آغاز شده بود که حتی با تهدید دولت مردان امریکایی مبنی بر انجام ندادن هیچ گونه فعالیت اقتصادی با ایران تا زمان توافق با ایران نیز همراه بود.

از جمله مهم ترین کشورهایی که پس از برجام جهت امضای قرار داد با ایران اقدام نموده کشور چین می باشد که حتی در زمان تحریم ها نیز مهم ترین شریک تجاری ایران بوده است. با سفر رئیس جمهور چین به ایران چندین سند مهم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... به امضا رسیده است که از جمله مهم ترین این قراردادها می توان به راه اندازی قطار سریع السیر تهران مشهد اشاره نمود.

یکی دیگر از سفرهای خارجی مهم که پس از اجرایی شدن برجام  صورت گرفته سفر اقای اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان به ایران بوده است البته این سفر بیشتر از لحاظ سیاسی اهمیت داشته تا اقتصادی.

قبل از آغاز شدن تحریم ها علیه ایران کشور المان یک شریک تجاری مهم محسوب می شد. که البته به گفته کارشناسان انتظار می رود بعد از اجرایی شدن برجام مقدار مبادلات تجاری ایران و آلمان می تواند چندین برابر افزایش یابد. 

از طرف ایران نیز سفرهای مهمی به کشورهای خارجی صورت گرفته که از جمله مهم ترین انها می توان به سفر اقای دکتر روحانی به کشور های ایتالیا و فرانسه اشاره نمود.

در ایتالیا قرار دادهایی در زمینه راه ها ،انرژی ،کشتی سازی و انرزی منعقد شده است.

با کشور فرانسه نیز توافق نامه هایی در زمینه خودرو سازی ،شرکت نفتی توتال و شرکت ایرباس امضا شده است.