شاید خیلی از شما دوستان دوست دارید بدانید که بودجه کل کشور به طور کلی صرف چه اموری می شود و سهم هر یک از این امور از این بودجه چقدر است. در نمودار زیر ، بر اساس لایحه بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال 96 کل کشور سهم هر یک از امور از این رقم تقدیم شما عزیز ان شده است.

تحلیل بودجه 96


  • امور دفاعی و امنیتی با 51 هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم و امور اقتصادی با 28 هزار میلیارد تومان در رتبه 5 قرار می گیرد.
    همانطور که اشاره شد بودجه بخش دفاعی و امنیتی کشور بر اساس لایحه بودجه سال 96 معادل 51 هزار میلیارد تومان می باشد. جالب اینجاست که این رقم در سال 95 معادل 36 هزار میلیارد تومان بوده و لذا بودجه بخش امنیتی کشور برای سال 96 در مقایسه با سال جاری با رشد 39% همراه شده است.
    جالبت تر اینکه بودجه بخش امنیتی و دفاعی کشور در سال 94 هم معادل 36 هزار میلیارد تومان بوده ولی برای سال 96 با رشد حدوداً 39 درصدی مواجه شده است.

  • همانطور که اشاره شد امور رفاه اجتمای با حدود 74 هزار میلیارد تومان بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده که 50 هزار میلیارد تومان آن به بخش حمایتی و مابقی آن به بخش بیمه های اجتماعی اختصاص دارد. این 50 هزار میلیارد تومان بخش حمایتی عمدتاً همان یارانه های نقدیست که دولت سالیانه به مردم پرداخت می کند.


    نویسنده: حسین صبوری